Recente cijfers over de woningmarkt in Oisterwijk laten zien dat de druk op de woningmarkt in Oisterwijk groot is. Met 14% stijging van  de verkoopprijzen  is Oisterwijk koploper in Brabant. Voeg daarbij de beperkte hoeveelheid bouwlocaties, vanwege de afspraak van Oisterwijk met de Provincie om niet buiten de bebouwde kom te bouwen. Iedereen begrijpt  dan de druk op de resterende bouwlocaties.

Allerlei groepen doen vanuit hun achtergrond of belang pogingen om een nog beschikbare bouwlocatie of deel ervan op te eisen. En dan te bedenken dat de gemeente Oisterwijk nog maar zeer beperkt grond beschikbaar heeft binnen de bebouwde kom.

Zo hebben we de seniorenvereniging die vindt dat er veel meer seniorenwoningen moeten komen, de jongeren die als starter in Oisterwijk willen blijven wonen, inwoners die nu eindelijk een bouwlocatie willen om hun droomhuis te realiseren, de projectontwikkelaars met woonconcepten voor ouderen of mensen met een beperking of projectontwikkelaars die gewoon woningen willen bouwen waar het meest aan te verdienen valt en tenslotte de gemeente, die vanuit het Rijk bepaalde programma’s moet uitvoeren.

Eén van die programma’s is de zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Vorige week maakte het College van de coalitiepartijen VVD en AB  bekend dat ze op de locatie De Wingerd sociale huurwoningen wil bouwen. Het is nog maar een plan, terwijl deze locatie in 2016 al in beeld was voor statushouders.  Waarom heeft het college 2 jaar gewacht? En waarom komt men er nu ineens mee? Maar een bekend politicus zei al lang geleden: ‘in plannen kun je niet wonen’. Feit is echter dat dit College de afgelopen 4 jaar geen enkele sociale huurwoning heeft gebouwd! En dit terwijl de achterstand in Oisterwijk inmiddels is opgelopen tot  200 woningen. De wachttijd voor onze inwoners die op dit type woningen zijn aangewezen is inmiddels enkele jaren! Geen wonder als je in Oisterwijk 6 % minder huurwoningen hebt dan het landelijk gemiddelde.

Dit is één van de redenen waarom PrO zich in de raad sterk verzet heeft tegen de verkoop van alle beschikbare woningbouwgrond op KVL aan een projectontwikkelaar. Immers, nu hebben wij als gemeente niks meer te vertellen over het type huizen dat daar gebouwd gaat worden. Een gemiste kans als je naar de tekorten aan sociale huurwoningen kijkt.

Er zijn ingrijpende/ onorthodoxe maatregelen nodig om deze situatie te verbeteren. Het is onacceptabel dat de wachtlijsten zo ver zijn opgelopen dat onze eigen inwoners jaren moeten wachten. Binnenkort zal PrO een avond organiseren met deskundige sprekers om samen met hen en de aanwezigen tot een aanpak te komen voor de komende jaren. U hoort van ons.

Ruud van der Star
Fractie PrO