Tijdens het PrO-plein op 7 maart vonden we het antwoord op deze vraag. Grondig onderzoek door Frenkel Beerens (gemeente Oisterwijk) en Ellen aan het Rot (Leystromen) resulteerde in een aantal interessante feiten. Vervolgens deelden twee ondernemers hun gedachten over mogelijke oplossingen voor het schrijnende woningtekort. En Isabel verruimde geesten met haar levensverhaal over het nomadische leven.

Het is inmiddels overduidelijk; Oisterwijk is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en dit drijft de huizen- en huurprijzen behoorlijk op. Daarnaast is er sprake van ‘scheefwonen’, wat betekent dat er in de regel niet voldoende doorstroming is van sociale huurwoningen naar reguliere huur- en koopwoningen als het inkomen daarom vraagt. Zodoende komen er onvoldoende woningen vrij aan de onderkant van de markt. Als laatste haalde Ellen aan dat er over ongeveer 10 jaar een krimp in bevolkingsaantallen wordt verwacht. Dit geeft aan dat we het tekort aan betaalbare woningen zo snel mogelijk moeten dichten, want over 10 jaar heeft het minder zin. De nood is nù.

Om een inhaalslag te maken is snelheid nodig. Dit vereist een andere manier van kijken naar wonen en vastgoed, volgens ondernemer Hans Vogels. Flexibele woonconcepten zou deze manier van kijken kunnen zijn. De tijd van huizen die vast zitten aan de grond en meerdere tonnen kosten is voorbij volgens hem. Hans is stellig als hij vertelt dat het niet lang meer zal duren voordat huizen opgebouwd worden zoals auto’s, in modules dus. Die transporteerbaar zijn naar iedere plek op aarde. Het is een visionaire kijk op wooncomfort, waar PrO graag door geïnspireerd wordt.

Ook Bert Klerks droeg zijn steentje bij aan een geslaagde avond. Collectief bouwen is zijn uitgangspunt, zodat er gebouwd wordt naar vraag en in samenwerking met de personen die er uiteindelijk zullen gaan wonen. Zoals het hoort zou je denken. Wat Bert daarvoor nodig heeft is grond. En die grond is er wel, maar heeft niet altijd het label kostenneutraal. Het onderzoeksrapport voor beschikbare gronden om te bouwen wijst enkel plaatsen aan waar kostenneutraal gebouwd kan worden. Maar wordt het in geval van hoge nood niet tijd dat er wat geld wordt vrijgemaakt? Zodat we van Oisterwijk weer een dorp kunnen maken dat voor íeder individu kansen biedt op de huizenmarkt.

Inmiddels is er in de raad besloten tot het beschikbaar stellen van tienduizend euro per sociale huurwoning met een maximum van vijf ton. Het is een goed begin, maar PrO wil graag verder streven dan dat. En daarvoor is een andere kijk nodig. Een kijk die ‘buiten de strakke contouren’ gaat. De gelijknamige pilot van 2003, die bepaalde dat er alleen binnen de strakke lijnen van de bebouwde kom gebouwd mocht worden, is namelijk lang en breed afgerond en bovendien niet meer verplicht voor onze gemeente. Dat biedt kansen, die gegrepen moeten worden. Zodat wonen in Oisterwijk geen luxe, maar juist een luxeprobleem wordt..

Presentatie Frenkel Beerens
Presentatie Hans Vogels