Dit is de uitnodiging van PrO om de bijeenkomsten bij te wonen en je mening te geven over het veehouderijbeleid. De bijeenkomsten zijn 7 april in Den Boogaard en 19 mei in het Raadhuis. Wij hebben deze alternatieve uitnodiging gemaakt als protest tegen de tendentieuze uitnodiging die het college zelf rondgestuurd heeft. Die vinden wij namelijk erg vooringenomen, omdat ze op geen enkele manier ingaat op de nadelen van de Industriële Veehouderij en alleen de voordelen roemt. In onze eigen uitnodiging focussen we juist erg sterk op de bedreigingen van IV voor onze leefomgeving en onze gezondheid. Onze uitnodiging biedt dan ook een tegenwicht voor de uitnodiging van de gemeente.

 

Maar onze actie is niet alleen een ludiek protest, het is ook serieus een serieuze oproep!
Kom massaal naar deze bijeenkomsten om duidelijk te maken dat wij een ander, veel restrictiever veehouderijbeleid willen! Minder dieren, schonere lucht!

Wat vindt u van de veehouderij in onze gemeente?

 

De industriële veehouderij zorgt, ook in de gemeente Oisterwijk, voor overlast. Varkensstallen geven geuroverlast en er zijn twijfels over de diervriendelijkheid en gezondheidsrisico’s. De omzet die de veehouderijen maken, verdwijnt grotendeels buiten onze gemeentegrenzen, waardoor we er als gemeente maar beperkt beter van worden. Oisterwijk heeft nu 85.000 varkens binnen de gemeentegrens, waarvan men zegt dat meer dan driekwart voor de export is, niet voor Nederlands gebruik. Voor onze eigen voedselvoorziening kunnen we dus toe met een veel kleinere veestapel.

 

Probleem
De schaalvergroting van de afgelopen jaren zorgt voor een evenredige vergroting van de geur- en gezondheidsproblemen. Door steeds grotere bedrijven neemt het aanbod aan varkens toe en daalt de prijs. Boeren zullen daardoor steeds moeilijker winst kunnen maken en niet aan hun beloftes voor betere geur- en milieuvoorzieningen kunnen voldoen. Er komen steeds meer onderzoeken die aantonen dat Industriële Veehouderij slecht is voor de volksgezondheid. In bijvoorbeeld Reusel luiden ze de noodklok over MRSA-bacteriën uit de veehouderij die resistent zijn voor antibiotica. De concentratie van dieren zorgt voor grotere risico’s op besmettelijke dierziektes, zoals varkenspest, Q-koorts of vogelgriep. Het beleid dat tot 2012 is gevoerd om bedrijven uit kwetsbare gebieden te verplaatsen naar zogenaamde ‘Landbouw Ontwikkelingsgebieden’ heeft bovendien niet tot het gewenste resultaat geleid. Een groot kritiekpunt van bewoners op dit beleid uit de reconstructieplannen is dat enerzijds de geuroverlast in deze LOG’s niet langer verdraaglijk was en dat anderzijds bedrijven, ondanks beloften en afspraken, toch mochten uitbreiden. Nu blijkt de Industriële Veehouderij uit te breiden en zich te vestigen in gebieden die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn, zoals in Heukelom tegen de gemeentegrens, in de Duurzaamheidsvallei.

 

Proces
Het beleid wordt tegenwoordig niet meer regionaal maar gemeentelijk vastgesteld. Het proces voor het veehouderijbeleid kent drie hoofdstappen. De eerste is de inventarisatie van beleid, wetgeving en belangen, de tweede is het onderzoeken van scenario’s samen met belanghebbenden en de laatste stap bestaat uit besluitvorming en de uitvoering van het beleid.

 

Uitnodiging
Wij nodigen de inwoners van Oisterwijk van harte uit voor stap één, de inventarisatie van belangen, om uw mening te geven. De avonden zijn zo georganiseerd dat elke aanwezige zijn of haar input kan leveren. Er zal namelijk worden gewerkt met stemkastjes waarmee u vragen kunt beantwoorden die aan u gesteld worden. Wij verwachten u vragen testellen als: “denkt u dat er inwoners zijn die last hebben van geuroverlast?” of “kent u de gezondheidsrisico’s die samenhangen met MRSA-resistente bacteriën” of “wegen de belangen van één boer op tegen de belangen van honderden inwoners” of “vindt u ook dat het buitengebied toebehoort aan àlle inwoners van Oisterwijk, Heukelom en Moergestel”. De avonden zijn georganiseerd op 7 april om 19.30 uur in Den Boogaard en op 19 mei om 19.30 uur in het Raadhuis op De Lind in Oisterwijk. Om een indruk te krijgen van het aantal deelnemers, verzoeken wij u voor de avond van 7 april graag voor 3 april aan te melden en voor de avond van 19 mei graag voor 16 mei. Wij vinden aanmelding niet verplicht, wel raadzaam. Aanmelden kan bij SecretariaatRuimteSamenleving@oisterwijk.nl of vraag naar het secretariaat van Ruimte en Samenleving via het telefoonnummer van de gemeente: (013) 529 1311.