Wethouder Jan de Laat, die namens PrO in het college van Oisterwijk zit, heeft besloten zijn wethouderschap neer te leggen. Jan maakte sinds de verkiezingen deel uit van het college, in een raad zonder coalitie, waar ieder voorstel zijn eigen meerderheid dient te verwerven. De deelname van PrO aan dit nieuwe college leidde voor veel inwoners tot de verwachting dat er wezenlijk dingen zouden veranderen. Volgens eigen zeggen ervoer Jan bij deze zware opdracht te weinig steun en vertrouwen van zijn eigen politieke achterban, waardoor het voor hem onmogelijk werd om die veranderingen vorm te kunnen geven. Dat heeft hem tot dit besluit gebracht. Dat spijt ons, omdat we graag het gesprek met Jan gevoerd hadden om tot een oplossing gekomen.

We betreuren zijn beslissing, maar we respecteren die vanzelfsprekend. We waarderen Jan bijzonder, niet alleen als persoon, maar ook om zijn inhoudelijke kennis en gedegen werk. Het zal voor Jan ook als een persoonlijk verlies voelen. Onze partij, de raad en onze gemeente zullen het nu zonder deze aimabele vakman moeten doen.

PrO gaat zo snel mogelijk op zoek naar een vervanger, die het goede werk van Jan zal voortzetten. We proberen deze kandidaat op korte termijn aan de raad voor te stellen.

Jean Coumans
Fractievoorzitter PrO

Mede namens de fractie