Uit een recent onderzoek dat de Huurdersvereniging Oisterwijk blijkt dat stijgende woonlasten en dalende koopkracht leiden tot betalingsproblemen voor grote groepen huurders. Het onderzoek wijst uit dat op dit moment 31% van de Leystromen huurders onder de armoedegrens leeft. Dit zijn 775 huishoudens. 19% van de huurders blijkt in extreme armoede te leven. Dit zijn 475 huishoudens die zich geen sociale participatie kunnen veroorloven.

 

Kortom armoede in Oisterwijk en Moergestel is een probleem waar een nieuw college zich voor moet gaan inzetten. PrO organiseert op woensdagavond 2 april een debat om samen met inwoners en maatschappelijke instellingen te kijken waar oplossingen zitten en reikt die vervolgens aan aan de onderhandelaars voor het nieuwe college. Deze avond wordt ingeleid en voorgezeten door Ralf Embrechts, één van de initiatiefnemers van de Quiet500 en directeur van MOM (Maatschappelijke OntwikkelingsMaatschappij) in Tilburg.

Quiet500 geeft armoede gezicht en raakt het land

Het idee is goud, toch is de Quiet500 uitgevoerd in glimmend zilver, als extra tegenhanger van de gouden Quote500”, Ralf vertelt vol enthousiasme. De schrijver A.H.J. Dautzenberg ‎had een plannetje. Een glossy in de vorm van de Quote 500, het miljonairsblad, maar dan met armoede als thema. Een blad over stille armoede. De Quiet 500 dus. Samen met Hans van Vugt (voormalig directeur festival Mundial) en Bart van Dalen (omgevingsmanager gemeente Tilburg) vormden ze de initiatiefgroep. De glossy kwam er met medewerking van 25 professionals (fotografen, journalisten, dichters en vormgevers) die gratis meewerkten. De opbrengst is voor broodpater Gerrit Poels en de Tilburgse Voedselbank.‎ De Quiet 500, inmiddels een sterk armoede-merk, wordt nog steeds veel verkocht via www.quiet500.nu. Ook bedrijven en instellingen kopen de Quiet voor personeel, relaties en zelfs als lesmateriaal. Daarnaast geeft Embrechts lezingen over de Quiet 500, vaak samen met geportretteerden uit diezelfde Quiet.

Drie vermogende mensen uit de top 500 van de ‎Quote hebben zich gemeld om de handen uit de mouwen te steken. Waar zij nog wel eens bedenkelijk kijken ‎naar de Quote omdat die hun vermogen onthult, heeft de Quiet hun hart geraakt.‎ Vraag Embrechts wat de Quiet 500 heeft gebracht en hij antwoordt: ‎‎“Het blad heeft armoede een gezicht gegeven en vervolgens het land geraakt! De Quiet 500 staat vol verhalen van mensen die in armoede leven en die je buurvrouw, je neef, je oud-collega kunnen zijn. Iedereen kent nu wel iemand die het moeilijk heeft. Het is moedig ‎dat zij hun verhaal hebben durven vertellen. Zij zijn het vooral die armoede een gezicht hebben ‎gegeven en wel zo dat iedereen die de verhalen leest ervaart dat armoede iedereen kan ‎overkomen”, aldus Embrechts.‎ “Daarnaast moet je er ook een swingend blad van maken, met columns, strips en de inmiddels veel geroemde parodie-advertenties”.

Ralf is sociaal makelaar op vele fronten, van directeur MOM (Maatschappelijke OntwikkelingsMaatschappij) in Tilburg ‎ (‎organisatie ‎die initiatieven om armoede en werkloosheid te bestrijden aan elkaar knoopt vanaf een ‎keukentafel in de armste wijken van de stad) tot armoedebestrijder, van debatleider tot columnist, van dorpsraadvoorzitter tot trotse vader.

Ralf Embrechts gaat op woensdagavond 2 april 2014 in het Wijkcentrum Waterhoef met u in gesprek over armoede, de Quiet 500 en mogelijke oplossingen. Deze avond wordt georganiseerd door PrO begint om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. aanmelden graag via jamesvtpro@gmail.com