Morgen gaan we stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En om de keuze gemakkelijker te maken of nog even te bevestigen, hieronder 10 punten waarom je op PrO stemt.

 

  • Iedereen kan mee doen. Er komen projecten om armoede en eenzaamheid tegen te gaan. Er komt één informatiepunt waar mensen die hulp nodig hebben terecht kunnen.
  • Wij willen een duurzame gemeente. Ontwikkelingen gaan niet ten koste van mens, dier en milieu. Altijd is er evenwicht tussen geld, de inwoners en onze leefomgeving.
  • PrO wil meer kansen voor alle inwoners op betaalbare woningen. Daarom zorgt PrO dat er 70 extra sociale huurwoningen per jaar worden gebouwd.
  • PrO kiest voor minder dieren in het buitengebied, waardoor de gezondheid van onze inwoners verbetert. Pro gaat de stank overlast aanpakken
  • PrO helpt eenzaamheid voorkomen en bevordert de gezondheid. Daarom wordt de hondenbelasting afgeschaft.
  • PrO wil het verenigingsleven meer steunen. Wij zorgen dat sport- en culturele activiteiten beschikbaar zijn en blijven voor íeder kind.
  • Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen ondersteuning om ervoor te zorgen dat ze niet overbelast raken .
  • Wij geven altijd prioriteit aan langzaam verkeer; het onderhoud van voet en fietspaden verbetert; Hierdoor wordt onze gemeente veiliger
  • De gemeente moet groen blijven. In het buitengebied komt alleen nieuwe bebouwing als er elders in de gemeente minimaal net zoveel verdwijnt
  • Onze gemeente is nog niet duurzaam. PrO wil dat onze gemeente staat binnen 5 jaar in de top 50 van klimaat neutrale gemeenten in Nederland .