Uitstoot geur dubbel zo groot als aangenomen, ammoniak een kwart groter dan aangenomen.

In de varkenshouderij zijn veel vergunningen voor de bouw of uitbreiding van stallen ten onrechte verleend. Uit recent onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt namelijk dat gecombineerde luchtwassers veel minder stank en ammoniak uit de stallen filteren dan waarmee tot nu toe gerekend werd. En juist die uitstoot van stank en ammoniak vormt al jaren de basis voor al of niet vergunningverlening.

Concreet wordt de geuruitstoot door de luchtwassers niet met 81%, zoals altijd was aangenomen, teruggebracht, maar slecht met 40%. Ook de ammoniak uitstoot is veel meer dan eerder uit Duitse onderzoeken bleek. De luchtwassers halen geen 85% ammoniak de lucht uit de stallen, maar slechts 59%.

PrO heeft bij de behandeling van de uitbreidingsverzoeken voor de megastal aan de Oisterwijksebaan aan de rand van het Westend al jaren aangekaart dat het rendement van de luchtwassers veel te hoog wordt ingeschat. Gevolg is dat alles op papier klopt, maar in de praktijk veel meer wordt uitgestoten met alle overlast van dien.

Inmiddels heeft naar aanleiding van de zeer verontrustende uitkomsten van het onderzoek spoedoverleg met alle Brabantse wethouders plaatsgevonden op het Provinciehuis. Ook de staatssecretaris heeft in een brief aan de Kamer melding gemaakt van de onthutsende resultaten. Zij kondigt aan de geurreductiepercentages aan te passen.

Pikant is dat in de Oisterwijkse situatie, nét voor het bekendmaken van de uitkomsten van het onderzoek, vergunning tot uitbreiding is verleend aan het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan. Deze vergunning is definitief. De staatssecretaris heeft al in haar brief aan de Kamer aangegeven dat een en ander geen gevolgen heeft voor het huidige vergunde of toegestane aantal dieren. Gevolg is dat nieuwe overlast wordt toegevoegd aan de bestaande situatie, omdat in de vergunning met onjuiste percentages is gerekend. Dat door de toenemende dieraantallen als gevolg van de nieuwe vergunning ook de ammoniakuitstoot aanzienlijk meer wordt dan was berekend, is zeer verontrustend. Immers, uit onderzoek is gebleken dat ammoniak een grote bijdrage levert aan het fijnstofprobleem in heel Oisterwijk.

Nu uit onderzoek blijkt dat al jaren onze wijk Het Westend veel meer belast wordt dan werd beweerd en daardoor een vergunning voor uitbreiding nog meer overlast aan wordt toegevoegd, vindt PrO dat de situatie echt onhoudbaar is. We kunnen de gezondheid van onze inwoners niet langer blijven opofferen. Het wordt hoog tijd voor een plan om dit knelpunt op te lossen.

Ruud van der Star
Namens fractie PrO

BewarenBewaren