Advies Gezondheidsraad aan Minister over de gezondheidsrisico’s van wonen in de buurt van veehouderijen

Eindelijk is het lang verwachte advies van de Gezondheidsraad aan de Minister gepubliceerd. Opnieuw zijn we een stapje dichter bij waar PrO al vele jaren met omwonenden van veehouderijen voor strijd: meer duidelijkheid over wat het betekent om in de buurt van veehouderijen te wonen. En natuurlijk…. passende maatregelen om de risico’s te beperken.

Wat uit het rapport óók naar voren komt, is dat niet alleen de direct omwonenden, maar heel Oisterwijk risico loopt door de nog steeds toenemende dieraantallen. Het levensgevaarlijke secundaire fijnstof vormt zich namelijk pas na enige tijd in de lucht en verspreidt zich over veel grotere gebieden. In alle onderzoeken is aangetoond dat juist dit secundaire fijnstof grote gezondheidsrisico’s veroorzaakt. Amoniak vormt zich samen met andere stoffen in de lucht tot secundair fijnstof. Het terugdringen van de uitstoot van amoniak moet dus hoge prioriteit krijgen.

Kijken we naar het advies (zie onder dit bericht) dan wordt opnieuw gesteld dat er aanwijzingen zijn dat het wonen in de buurt van veehouderijen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ook kunnen zich verhoogde fijnstofconcentraties voordoen. En dan te bedenken dat de bijnaam van fijnstof ‘sluipmoordenaar’ is, omdat je het risico niet ziet, maar het er wel is.

Voor PrO is dit advies opnieuw het bewijs dat onze standpunten over de veehouderij hout snijden en dat we snel naar een reductie van het aantal dieren moeten. PrO kiest duidelijk voor ‘duurzame krimp’ en uitfasering. Gezondheid moet boven alles verheven zijn en daar is een gemeente verantwoordelijk voor. Het idee dat als er maar genoeg ‘luchtwassers’ worden geplaatst, het aantal dieren veilig kan uitbreiden is achterhaald.

Ruud van der Star
Raadslid PrO

Lees hieronder het volledige rapport.