Mijn artikel vorige week in De Nieuwsklok heeft veel reacties losgemaakt. Talloze mailtjes mocht ik ontvangen van bewoners langs het spoor. En ook van buiten Oisterwijk, onder andere uit Rosmalen meldden zich verontruste bewoners. In Oisterwijk bestond al eerder een ‘lotgenotengroep’ die bestaat uit 35 inwoners die last hebben van de trillingen die door het spoor veroorzaakt worden. Maar na mijn oproep van vorige week meldden zich nieuwe slachtoffers die eerdere oproepen gemist hadden.

Belangrijke oorzaak voor de toename van de trillingen blijkt te liggen in het verwijderen van het zogenaamde 3e spoor. Niet het verwijderen zelf, maar het daarmee verdwijnen van wissels heeft ertoe geleid dat treinen nu met een snelheid van 140 km per uur door Oisterwijk mogen rijden. Hierdoor zijn de trillingen in sommige situaties zelfs verdubbeld.

De vraag die gesteld mag worden is of het College van B&W hiervan op de hoogte was en waarom de gemeenteraad hierover niet is ingelicht? Of zijn we met z’n allen voor de gek gehouden door PRO rail en waren we zo blij met een noordelijke ontsluiting dat we niet doorgevraagd hebben naar het belang voor PRO rail?

Een andere vraag die opkomt is waarom er van de voren geen 0-meting en onderzoek heeft plaatsgevonden, zoals onder andere in Utrecht is gebeurd? Nu is het voor bewoners bijna onmogelijk te bewijzen dat er een toename van trillingen is door de veranderingen aan het spoor.

De berichten die ik afgelopen weken mocht ontvangen van bewoners langs het spoor tonen aan hoe ernstig de situatie is. Er is niet alleen sprake van afname van het ‘woongenot’, maar er ontstaat ook ernstige schade. Scheuren die in de muren trekken, stucwerk dat naar beneden komt en zelf stukken steen die bijvoorbeeld bij De Oude Molen in de Molenstraat naar beneden komen. En dan te bedenken dat we het hier hebben over een Rijks- en gemeentelijk monument!

Hoe nu verder? Binnenkort heeft een afvaardiging van de ‘lotgenotengroep’ een afspraak met wethouder Verhoeven. Zij zullen daar dezelfde vragen stellen als hierboven geformuleerd. Ná dit gesprek zal PrO, samen met inwoners, een avond organiseren over deze problematiek en zullen we bespreken hoe we verdere aandacht voor dit probleem kunnen krijgen. Eén van de eerste acties zal zijn om Tweede Kamerleden naar Oisterwijk te krijgen, zodat zij hierover vragen kunnen stellen.
U hoort van ons.

Ruud van der Star
Raadslid PrO