PrO gaat actief progressieve partijen in andere, aan het spoor liggende gemeenten waar dezelfde klachten zijn, benaderen om samen het probleem van toenemende trillingen op de agenda te krijgen.

Eerder meldde ik in de Nieuwsklok in mijn artikel met als onderwerp ‘De plannen voor enorme geluidsschermen langs het spoor roepen vragen op bij PrO’ dat inwoners, tijdens de door de gemeente georganiseerde voorlichtingsavond voor omwonenden, klaagden over toenemende trillingen. Ook in de reacties van omwonenden op de ‘stedenbouwkundige visie’ , die in opdracht van het College is opgesteld, kwamen veel klachten over trillingen voor.

Vervolgens verscheen er een stuk op de Facebookpagina van Oisterwijk Nieuws over dit onderwerp. Ook hierop reageerden veel van onze inwoners . Algemene strekking van de reacties: de trillingen zijn ernstig toegenomen o.a. door het omleiden van zware goederentreinen over het spoor in Oisterwijk.

Ook deze week ontvingen wij als PrO weer een klacht van een inwoner over dit onderwerp. Met name het PHS (project Hoogfrequent Spoorvervoer) wordt als oorzaak genoemd. En logischerwijs de vraag….. wat gaan jullie daar aan doen?
Op 11 januari werd een aparte commissievergadering gewijd aan het onderwerp ‘inpassing geluidsschermen Oisterwijk’. Tijdens deze commissievergadering heeft PrO erop gewezen dat de trillingen minstens zoveel aandacht verdienen als de geluidsschermen. De klachten over de trillingen moeten in de gesprekken die het College gaat voeren met PRO-rail een belangrijk aandachtspunt zijn. Hier kan niet te lichtvaardig over worden gedacht. Uit alle reacties van inwoners blijkt dat de toegenomen trillingen een grote inbreuk op hun woongenot vormen. Daar is de overheid verantwoordelijk voor.

Ook blijkt uit een rapport van het RIVM, dat in februari 2015 is uitgekomen, dat de trillingen kunnen leiden tot hinder en verstoring van de slaap en andere activiteiten.
Helaas is wegens tijdsdruk van de zijde van PRO-rail dit onderwerp niet meer in een raadsvergadering terug gekomen. Dat betekent concreet dat het nu de taak van de wethouder is de boodschap zo goed mogelijk over te brengen.

Wat PrO betreft moeten wij het hier niet bij laten. Inmiddels zijn er ook klachten uit andere plaatsen langs het spoor, zoals Vught, Boxtel, enz. Als progressieve partij van Oisterwijk zullen wij op korte termijn contact opnemen met progressieve partijen uit plaatsen langs het spoor om de krachten te bundelen en gezamenlijk richting PRO-rail en de minister (woont in Oisterwijk) een stevig geluid te laten horen. Naar onze mening zouden partijen daarbij samen met inwoners moeten optrekken, waardoor een burgerinitiatief ontstaat dat een stem geeft aan dit probleem. Wilt u meedoen als inwoner, mail dan naar: vanderstarruud@gmail.com

Ruud van der Star
Raadslid PrO