De cultuurcentra Tilliander en Den Boogaard staan weer in de schijnwerpers. Nu met name door het ontslag van de bedrijfsleider van Den Boogaard in Moergestel. Reden voor PrO om nog eens nadrukkelijk haar visie op de cultuurcentra voor het voetlicht de te brengen.

De besluiten van de gemeenteraad

Op 2 juni 2015 koos de gemeenteraad voor het door ontwikkelen van Tiliander en Den Boogaard tot culturele motor van de samenleving. In de gemeenteraad van 17 maart 2016 zijn de middelen aan de Stichting COM (het bestuur van Tilliander en den Boogaard) beschikbaar gesteld om de veranderingen vorm te geven, volgens het door de bestuur en directeur voorgelegd ‘uitvoeringsplan’.

Wat gaat het bestuur van COM doen?

In het uitvoeringsplan van de Stichting en haar directeur Van Eethen treffen we onder andere de volgende passages aan:

  • samenwerking en verbinding met de samenleving en verenigingen zijn kernwaarden;
  • Tiliander en Den Boogaard stellen zich gezamenlijk als faciliterende en initiërende organisatie dienstbaar op voor de gemeenschap;
  • Beide centra hebben dezelfde kerntaken, maar daarbij vervult Tiliander nadrukkelijk als cultuurcentrum een prominente podiumfunctie, terwijl Den Boogaard meer een cultuurcentrum is met een gemeenschapsfunctie;
  • Met professioneel ondernemerschap willen wij, met amateurs en professionals, dat Tiliander en Den Boogaard het culturele en maatschappelijke centrum worden, het ‘hart van de samenleving’.

De mening van PrO

Laat duidelijk zijn: PrO staat achter de nieuwe koers van Tiliander en Den Boogaard als culturele motor van onze samenleving. Voor ons betekent de culturele motor dat  als eerste  lokale initiatieven en organisaties een plek moeten vinden binnen de muren van de Tiliander en Den Boogaard. Dat betekent ook, dat PrO nadrukkelijk Den Boogaard open wil houden. Eigenlijk wil PrO dus dat wat in het uitvoeringplan is beloofd, wordt uitgevoerd

Wat zien we?

De afgelopen maanden bereiken ons echter vanuit beide centra signalen dat er minder plaats is voor lokale initiatieven of, zoals nu bij Den Boogaard het geval is, lokale initiatieven zich er niet meer thuis voelen. Wij maken ons daar ernstige zorgen over.

Het feit dat GUO elders hun concerten organiseert en de biljarters niet meer welkom zijn in de Tilliander. Maar ook dat personele keuzes van COM dreigen een wig te slaan tussen de lokale initiatieven en Den Boogaard. Dat vinden wij niet passen bij de doelstelling van de lokale culturele motor en de passages uit het ‘Uitvoeringsplan Tiliander en Den Boogaard’. En daar heeft  de raad extra middelen beschikbaar voor gesteld. 

De directie heeft altijd aangegeven de samenwerking aan te gaan en te zoeken naar hoe lokale organisaties en Stichting COM elkaar kunnen versterken. Op dit moment ziet PrO het tegengestelde vanuit de berichten die ons bereiken.

De zorgen van PrO

PrO maakt zich, met de inwoners van Moergestel, zorgen over de afwijking van de afgesproken koers en keuzes van directeur Van Eeten. Wij vragen wethouder Batenburg, het bestuur en de directeur te houden aan de afspraken op grond waarvan de gelden beschikbaar zijn gesteld. Want dat hebben we vastgelegd in het raadsbesluit. En ook omdat, als het (wat wij niet hopen) weer financieel fout gaat, we er weer gemeenschapsgeld bij moeten leggen.

De fractie PrO