Dat was behoorlijk wat commotie, afgelopen tijd. Onze wethouderskandidaat werd afgewezen door de andere fracties en wij verweten de burgemeester lekken en framen. Wat is er precies gebeurd? Tijd voor een toelichting.

Onze eigen wethouder is eind augustus gestopt en van de andere fracties mochten wij een nieuwe kandidaat zoeken. We hebben dat gedaan met een open sollicitatieprocedure: iedereen die wilde mocht solliciteren. Onze uiteindelijke keuze viel op Marjan Bastiaan, oud raadslid en fractievoorzitter van PrO. We hebben onder elkaar goed de voor- en nadelen van Marjan overwogen, eerst in de sollicitatiecommissie, later ook in de fractie en in de ledenvergadering. Groot voordeel is dat Marjan de Oisterwijkse situatie heel goed kent; ze is vernieuwend, wil resultaten boeken en is een sterke bestuurder die je niet snel uit evenwicht brengt. Natuurlijk, ze heeft in mei de krant gezocht, omdat ze het breed gedragen raadsakkoord niet ambitieus genoeg vond en er te weinig van PrO in terug herkende. En, omdat ze het niet eens was met de manier waarop PrO de onderhandelingen gedaan had, is ze de partij uitgestapt. Eerst vertrekken, dan weer terugkomen: dan heb je wel wat uitleggen. We hebben daarover meerdere gesprekken met haar gevoerd. Ons heeft ze overtuigd dat ze als wethouder de ambitie terug kan brengen in het raadsakkoord, dat zij belangrijke resultaten kan boeken. Daarmee zette ze een streep achter dat artikel. De leden waren enthousiast dat ze weer terug was. Helaas gold dat niet voor de andere fracties. Ook daar heeft ze gesprekken gevoerd en uitgelegd waarom ze gedaan heeft wat ze gedaan heeft en hoe ze de toekomst als wethouder ziet. Het is ons niet gelukt de andere fracties ervan te overtuigen dat de voordelen van de benoeming van Marjan ruim opwegen tegen de nadelen.

Hadden we dat kunnen voorzien? Hadden dat moeten voorzien? Natuurlijk hadden wij op weerstand gerekend, maar we waren ervan overtuigd dat de andere fracties net zo overtuigd zouden raken als wijzelf bij PrO. Uiteindelijk is het PrO die de grootste nadelen heeft ondervonden in mei en waren de andere partijen in onze ogen toen vooral toeschouwers. Blijkbaar spelen emoties en zachte begrippen als vertrouwen en geloofwaardigheid een grotere rol dan wij ingeschat hadden. Wij zijn verrast door dit besluit, maar we kunnen niet anders dan ons erbij neerleggen.

Tijdens de hele sollicitatieprocedure hebben we ervoor gezorgd dat de naam van de sollicitanten geheim bleef. Dat is belangrijk, want als je afgewezen wordt en dat wordt bekend, kan dat slecht zijn voor de rest van je loopbaan. Het eerste moment dat onze sollicitant naar buiten zou treden zou zijn op de ledenvergadering van 7 november. We waren dan ook bijzonder onaangenaam verrast toen fractievoorzitter Jean op dinsdag 30 oktober om kwart over twee in de auto een telefoontje kreeg van de fractievoorzitter van PGB. Hij wist de naam van onze sollicitant. Waar we bang voor waren, en wat we op alle mogelijke manieren geprobeerd hebben te voorkomen, was toch gebeurd: de naam was gelekt. Daar baalden we ontzettend van. Natuurlijk wisten we dat onze kandidaat tot discussie zou leiden bij de andere partijen. Maar we hadden haar graag zelf geïntroduceerd, zelf uitgelegd hoe we tot deze keuze gekomen waren. Die kans werd ons nu ontnomen. We snappen ook niet dat de burgemeester, want die bleek de naam in een collegevergadering door gegeven te hebben, dat gedaan heeft. We hadden hem nog expliciet gevraagd de naam niet te verspreiden. Daarbij vinden we sowieso dat we van hem mochten verwachten zorgvuldig met de naam van onze sollicitant om te gaan. Hij heeft uit de school geklapt. De wethouders hebben vervolgens de naam doorgegeven aan hun fractievoorzitters. Deze hebben gelukkig op hun beurt voldoende discretie aan de dag gelegd om de naam stil te houden.

Natuurlijk hebben we de burgemeester gevraagd waarom hij dat gedaan heeft en in zijn antwoord refereert hij aan ‘de gebeurtenissen in mei’. Wij vinden dat hij daarmee een grens heeft overschreden: hij heeft haar naam gelekt en hij heeft zich politiek bemoeit met haar benoeming. Er is voor de benoeming van een wethouder geen rol voor de burgemeester, anders dan het integriteitsonderzoek. Nu heeft hij zich actief bemoeid met onze sollicitatieprocedure. Dit zit ons zo hoog dat we het publiek hebben gemaakt, we vinden dat het publiek dit moet weten. We hebben inmiddels met de kabinetschef van de commissaris van de Koning contact gehad; die adviseerde ons eerst met de andere fractievoorzitters hierover te praten. En dat is ook onze volgende stap.

Voor PrO staat de inwoner voorop en zetten wij onze tijd en energie het liefst in voor de inwoners. Wij zitten hier nu eenmaal voor hen. Echter, gebeuren er soms dingen die de inwoners niet ten goede komt. Onze inwoners verdienen een bestuur waar ze op kunnen vertrouwen en daarom zagen wij helaas de noodzaak om dit in een open raadsvergadering te doen. Wij zijn van mening dat de inwoners het recht hebben om te weten wat er zich heeft afgespeeld. Wij betreuren de situatie ten zeerste omdat wij onze tijd liever besteden in andere zaken en niet in mensen. In de toekomst hoopt PrO dan ook al haar tijd, energie en passie te kunnen steken in dat waarvoor zij zijn, zich inzetten voor de inwoners.