fbpx

Tag: kvl

GEPLAATST IN: Uncategorized OP:

PrO stelt vragen aan het college over huisvesting van Lidl

Afgelopen week kwam het bericht voorbij dat Lidl Oisterwijk al wil verhuizen naar het KVL terrein. Op dit moment is de Lidl gevestigd in het voormalig Insaid-pand. Dit is echter een tijdelijke oplossing en deze oplossing loopt op 31 maart af. Het bericht over een vroegtijdige verhuizing naar het KVL-terrein roept vragen op bij PrO, […]

Lees dit nieuws
GEPLAATST IN: Uncategorized OP:

Solliciteren naar een woning? PrO stelt hier vragen over

Tot onze verbazing hebben wij uit de pers moeten vernemen dat indien er teveel kandidaten voor de Lakfabriek op KVL zijn er niet geloot gaat worden, maar selectie plaatsvindt aan de hand van gesprekken. Juist nu er betaalbare woningen tot € 185.000,- , waar PrO jaren voor gestreden heeft, vergeven worden, nieuwe spelregels. Spelregels die […]

Lees dit nieuws
GEPLAATST IN: Uncategorized OP:

Bouwen in Oisterwijk blijft gemoederen bezighouden. PrO kiest kant burger.

In de commissievergadering RZ van 6 december was er opnieuw een communicatieprobleem tussen college en volksvertegenwoordigers. Ditmaal over ´Kansrijke projecten’. Waar ging het om? Om tot goed afgewogen bouwplannen te komen was het nodig de woonvisie van 2005 te herzien. In november 2011 verscheen de nieuwe woonvisie. De conclusie was duidelijk. Er is in Oisterwijk […]

Lees dit nieuws
GEPLAATST IN: Uncategorized OP:

Samen geschiedenis maken

De ontwikkeling van het KVL terrein is volop aan de gang. De raadswerkgroep heeft het concept ambitiedocument besproken, er wordt nagedacht over de uitstraling die het complex in de toekomst moet krijgen (de branding) en burgers en organisaties hebben in Tiliander actief meegedacht over functies die er op het terrein kunnen komen. De deelnemers van […]

Lees dit nieuws

Wil je dat wij contact opnemen?

Laat hier je email adres achter.