Door al het gekrakeel rondom de wethouders benoeming zou je het bijna vergeten, maar afgelopen donderdag boekte PrO ook belangrijke successen. Al jarenlang pleit PrO voor een percentage voor sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. In de afgelopen vier jaar kregen we daar echter niet de handen voor op elkaar. Maar donderdag steunden vier partijen onze motie waarin we het college oproepen 35% van de te bouwen woningen te reserveren voor sociale huur of goedkope koop. Maar dat was nog niet alles. Jaren waren we een roepende in de woestijn als het over duurzaamheid ging.  Het vorige college presteerde het in die periode om te zeggen dat het onmogelijk was een definitie te geven voor duurzaamheid en dat alles dus duurzaamheid was. Waarna er vervolgens op dit terrein niks gebeurde.

Donderdag diende PrO opnieuw een motie in om de gemeentelijke voertuigen die vervangen worden, te vervangen door duurzame voertuigen. Immers, in de begroting stonden een aanzienlijk aantal voertuigen die afgeschreven waren en dus vervangen moesten worden. En tot onze grote vreugde kreeg ook deze motie een meerderheid.

Langzamerhand beginnen de vruchten van het raadsakkoord zich af te tekenen. Eerder al hadden wij immers al voor elkaar gekregen dat de gemeente bij alle projecten die met ‘groen’ te maken hebben het B-team moet betrekken. Daarin zitten deskundige, betrokken inwoners die hun diensten aan de gemeente aanbieden.

Een open akkoord waar we als raad met elkaar zelf invulling aan moeten geven biedt de ruimte om met initiatieven te komen en daarmee PrO-punten gerealiseerd te krijgen. Een verademing vergeleken met de afgelopen vier jaar. En natuurlijk een groot compliment aan de andere instemmers met onze voorstellen dat zij het gekrakeel over onze wethoudersvoordracht niet bepalend lieten zijn in hun stemgedrag. Ook dat is nieuw: het gaat om de inhoud.

Ruud van der Star