Komende week behandelt de (nieuwe) gemeenteraad het raadsprogramma ‘Samen Werken aan de Parel in ’t Groen’. Het kwam tot stand na een intensieve zoektocht. Bij het samenstellen zaten van álle partijen een aantal van de op 21 maart gekozen volksvertegenwoordigers aan tafel. Het heeft veel reacties teweeg gebracht. Hoe kijken de direct betrokkenen aan tegen het traject en de nieuwe manier van samenwerken? 

Piet de Kroon (informateur)

‘Als informateur kan ik beamen dat het een intensieve zoektocht is geweest. Zelf ben ik een voorstander van zoveel mogelijk openbaarheid, maar ik denk dat dit ten koste zou zijn gegaan van de openheid van de partijen. Dat blijft natuurlijk een keuze. Wat me opgevallen is in het hele traject, is dat bij alle vertegenwoordigers de wens aanwezig is om op een andere manier met elkaar en met de inwoners om te gaan. Jammer dan ook dat de VVD uiteindelijk is afgehaakt. Ik denk in ieder geval dat het raadsprogramma voldoende ruimte geeft om in de nieuwe raadsperiode op een andere manier te gaan werken. Ik wens iedereen daar veel succes mee!’

Carlo van Esch (fractievoorzitter PGB)

‘Het simpelste voor mijn partij was om na de verkiezingen een bondje te sluiten met PrO. Samen hebben we immers de meerderheid. Maar dat wilde ik nu juist niet, omdat ik vind dat we op een andere manier met elkaar om moeten gaan. Vandaar de keuze om samen op zoek te gaan naar een andere manier van samenwerken, met het raadsprogramma als resultaat. Geen een-tweetjes met een coalitiepartner, maar meer luisteren en draagvlak zoeken. Dat is in mijn ogen ook democratischer dan het oude ‘wij-zij-denken’ zoals dat bij coalitie/oppositie vaak het geval is. Het is aan onszelf om het nu in de praktijk te laten zien. Ik heb er goede hoop op dat dit gaat lukken. Waar een wil is, is een weg!’

Christel Heus (raadslid PrO)

‘Als partij hebben wij min of meer aan de wieg gestaan van dit raadsprogramma. Wij hebben voor de verkiezingen al geopperd om met elkaar een raadsbrede samenwerking te verkennen. Dat dit niet zonder slag of stoot zou gaan, had ik wel verwacht. Maar dat het zoveel kritiek zou opleveren, ook binnen onze eigen achterban, had ik niet verwacht. Desondanks sta ik vierkant achter de nieuwe werkwijze. En natuurlijk gaan we als PrO onze uiterste best doen om onze idealen te verwezenlijken. Daar kunnen onze kiezers van op aan.’

Jan Jonkers (fractievoorzitter AB)

‘Mijn partij heeft bij de verkiezingen natuurlijk een flinke tik gekregen. Gelukkig zijn we wel de 3e partij van Oisterwijk geworden. Ik sta helemaal achter de nieuwe manier van samenwerken die we nu voor ogen hebben. En dat geldt ook voor onze kersverse raadsleden. Jammer dat de VVD uiteindelijk niet meedoet, maar wat mij betreft zijn ze nog steeds van harte welkom om mee te doen.’

Geertje Mink (raadslid CDA)

‘Voor mij is de politiek natuurlijk nog helemaal nieuw. Daardoor kan ik er nog fris tegenaan kijken. Ik zie zeker de meerwaarde in van het op een andere manier met elkaar omgaan. Dat is in mijn beleving de enige manier om ook de jeugd weer meer te betrekken bij de gemeente.  Met mijn 24 jaar zie ik zeker een rol voor mezelf weggelegd om die kloof te overbruggen.’

Dion Dankers (wethouderskandidaat PGB)

‘Ik vind het belangrijk dat we ons realiseren dat de politiek er is voor onze inwoners. Dat betekent dus ook dat je goed naar ze moet luisteren en ze serieus moet noemen. Ik denk dat het raadsprogramma daarbij een prima hulpmiddel kan zijn, maar we moeten het wel zelf doen. Als wethouder ga ik daar mijn uiterste best voor doen. Daar kan je op rekenen!

Jan de Laat (wethouderskandidaat PrO)

‘De nieuwe werkwijze betekent niet alleen iets voor de raad, maar zeker ook voor het college en het ambtelijk apparaat. Als wethouders moeten we ook op een andere manier gaan samen werken, met de nadruk op samen. Daarom ben ik blij dat we ook hierover goede afspraken hebben kunnen maken. Enerzijds omdat we de taken evenwichtiger willen verdelen en anderzijds omdat we bij de belangrijke thema’s collegiaal willen meekijken als projectwethouder, zoals bijvoorbeeld bij de veehouderij en volkshuisvesting. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid dus voor de B&W-besluiten’. 

Peter Smit (wethouderskandidaat AB)

‘Uiteraard heb ik ook de geluiden gehoord over mij als wethouderskandidaat. Ik was immers de afgelopen periode al wethouder namens AB, maar dan binnen het sociale domein. Ruimtelijke zaken is dan toch een andere tak van sport. Net zoals 4 jaar geleden sta ik te popelen om in de praktijk te bewijzen dat ik het kan. Ook de nieuwe werkwijze zie ik volledig zitten. Achteraf gezien is het dan ook niet verstandig geweest dat ik heb ingestemd met de startnotitie voor de verplaatsing van de Reebok. Dit is juist een dossier dat ik op de nieuwe manier wil aanvliegen, samen met de raad en samen met de inwoners.’

Guus Mulders (fractievoorzitter CDA)

‘Ik ben blij dat we als CDA weer terug zijn in de raad. We kunnen nu weer echt vooruit kijken met een nieuwe club enthousiaste mensen. De nieuwe manier van politiek bedrijven spreekt mij zeker aan. Daarom hebben we er ook bewust voor gekozen om het raadsprogramma te steunen. Dat we de kleinste partij zijn in de raad en geen wethouder leveren, doet daaraan niets af. Onze kiezers kunnen er van op aan dat het CDA haar geluid weer laat horen in de politieke arena’.