Het resultaat van een intensief proces van samenwerking. Veel mensen hebben aangegeven wat er in moet, veel leden hebben er actief aan meegeschreven. Vanuit een visie op wat er in onze gemeente moet gebeuren, concrete resultaten die PrO in de volgende periode wil bereiken. Samen, gezond en groen, de basis voor een goed en gelukkig leven!  Kijk hier voor ons programma.

Op deze pagina nog 12 bijdragen van inwoners, die op persoonlijke titel over 12 onderwerpen aangeven wat voor hen belangrijk is voor Oisterwijk.

Zowel het programma als het essayboek geeft aan waar wij voor staan.
Neem er kennis van en wij hopen dat u daarna vol overtuiging op 21 maart 2018 op PrO stemt.