Landelijk moet er worden geïnvesteerd in onderwijs, maar ook op gemeentelijk niveau is er genoeg te doen. Lees hier de visie van Ruud van der Star over onder andere brede scholen en muziekonderwijs.

Investeren in onderwijs loont

Al té lang staan we als politiek aan de kant als het onderwijs betreft. Politiek is keuzes maken en die keuzes samen met de partners in opvang en onderwijs realiseren.

Al jaren hebben wij in Oisterwijk prachtige brede scholen, maar binnen de muren functioneren de partners nog steeds als eilandjes. Als wij écht in kinderen willen investeren, dan moeten we een omgeving creëren waar schotten verdwenen zijn en niet de organisaties maar kinderen centraal staan. In de LEA ( lokale educatieve agenda) staat dat we de brede scholen naar IKC’s (integrale kindcentra) moeten doorontwikkelen, maar er zit in Oisterwijk geen enkele beweging in. Wie spreekt wie nu eigenlijk aan op deze stilstand?

Wat PrO betreft geen woorden maar daden. Maak werk van de doorontwikkeling van brede scholen naar IKC’s. Werken vanuit één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing, dát is waar de politiek zich hard voor moet maken in het belang van de kinderen die opgroeien in onze Oisterwijkse gemeenschap.

Een tweede investering die ik voorsta is het uitbreiden van de muzieklessen door docenten van Asterius naar alle scholen. Op dit moment is er een geweldig project tussen Asterius en basisscholen Den Akker en De Coppele. Maar in onze ogen hebben alle kinderen op de basisschool recht op muzieklessen op niveau. Waarom wordt voor gymlessen wél een bevoegdheid voorgeschreven en komt muziekopvoeding er zo bekaaid van af? PrO wil financieel investeren in dit project, zodat we jaarlijks minstens met één school kunnen uitbreiden. Niet alleen muziekles voor de kinderen waarvan de ouders muziekles kunnen betalen, maar gelijke kansen voor ieder kind!

En ten slotte wil ik een lans breken voor alle jongeren die onder het ‘doelgroepenregister’ vallen. Jongeren, ook uit Oisterwijk, die op een VSO, praktijkonderwijs of in MBO-1 zitten omdat ze een beperking hebben. Deze jongeren vallen voor hun toekomst, via de Jeugdwet, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Het is van essentieel belang dat de gemeente Oisterwijk, in Hart van Brabant verband, samenwerkt aan een aanpak die zorgt dat deze jongeren niet thuis komen te zitten. Laten we samen afspraken in de LEA’s van de aangesloten gemeentes maken over hoe je scholen voor VSO, Praktijkonderwijs en MBO-1 zodanig versterkt dat ze in staat zijn deze jongeren te plaatsen in een baan. Ga niet alles zelf proberen op te lossen, want daarvoor is de doelgroep te complex. Bovendien werken de experts op de betreffende scholen. Dus versterk die experts en voorkom dat jongeren bij de gemeentes terecht komen en thuis komen te zitten.