Het tekort aan woningen in Oisterwijk blijft de gemoederen goed bezighouden. En terecht. Inmiddels staan er 200 inwoners op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Daarvan is bijna 60% op zoek naar een één of tweepersoons woning! Dit aantal loopt de komende jaren nog op. Om die reden is in het raadsakkoord ook afgesproken dat de woningbouw een impuls moet krijgen. Maar naast sociale huurwoningen moet er natuurlijk oog zijn voor al die andere categorieën die op zoek zijn naar een woning; mensen met een beperking, senioren, inwoners die net boven de sociale huurgrens zitten, enz.

Als PrO zijn we dan ook blij met de plannen die in snel tempo voor de Wingerd ontwikkeld worden: 11 tot 14 sociale huurwoningen, prachtig ingepast in de wijk, met daarnaast extra groen voor de wijk. Er was gisteravond dan ook algemene tevredenheid op de voorlichtingsavond voor de wijk.

Kritischer zijn we als PrO over de plannen voor de locatie ’Bosrand’. Het is geen gemeentelijke taak voor deze categorie inwoners te zorgen, wel gaat de gemeente over de uitvoering van de plannen en de randvoorwaarden.  De plannen zijn twee tot zes villa’s in een uiterst kwetsbaar gebied dat we ecologische verbindingszone noemen. Al in 2011 lag dit plan op tafel. Toentertijd ging het plan gepaard met veel zorg voor de natuur, waarbij het B-team (deskundige inwoners op natuurgebied uit de gemeente Oisterwijk) meesprak over de invulling van het plan. Ook was toen vastgelegd dat het gebied langs de Achterste Stroom toegankelijk zou blijven voor inwoners. En alle woningen zouden van elkaar gescheiden worden door een scheiding van palen en bosschages.

Tekst gaat verder onder foto

Kijken we naar het nieuwe plan, dan vervallen essentiële zaken voor PrO. Het kan niet zo zijn dat dit gebied wordt afgesloten voor andere inwoners ten behoeve van twee tot zes villa’s. PrO wil dan ook dat het openbaar toegankelijke pad gehandhaafd blijft. Ook wordt de betrokkenheid van het B-team in het nieuwe plan geschrapt. Wat is erop tegen om deskundige inwoners mee te laten praten over de invulling van de natuurwaarden in dit gebied? En natuurlijk hadden wij liever gezien dat de scheiding tussen de percelen zou voorkomen dat huizen bijna tegen elkaar aan worden gebouwd.

Als een gebied in een bestemmingsplan ‘ecologische verbindingszone’ als aanduiding heeft, moeten inwoners erop kunnen vertrouwen dat de gemeenteraad dit uiterst serieus neemt en goed meekijkt wat er in zo’n gebied gaat gebeuren. Dat de bebouwing van het voormalige hotel in een ander vorm terugkomt, kan in de ogen van PrO alleen onder strikte voorwaarden.