Donderdag 17 september tijdens het raadsplein bespreekt de gemeenteraad de herontwikkeling van De Leye. Het is een prachtig plan wat er nu ligt, met 55 dure en middeldure woningen en 25 goedkope woningen. Maar is dat wel wat Oisterwijk nodig heeft? Volgens PRO heeft Oisterwijk genoeg dure en middeldure woningen. Iedereen wil al jaren meer goedkope woningen, nu hebben we de kans. PRO wil daarom bij De Leye 100% goedkope woningen, waarvan minimaal 50% sociale huur. Anders dan bij veel andere plekken heeft de gemeente bij de locatie De Leye alle invloed; de grond is namelijk van de gemeente. Daarom moeten wij er hier voor kiezen om maximaal in te zetten op goedkope woningen.

PRO realiseert zich dat daardoor de Leye veel minder of misschien wel niets kan bijdragen aan de financiële reserves van de gemeente. Maar één keer een financiële injectie weegt voor ons niet op tegen het bouwen van woningen zodat Oisterwijkers ook in de toekomst in Oisterwijk kunnen blijven wonen. We moeten deze kans grijpen om eindelijk woningen te realiseren voor starters en goede woningen voor ouderen.

In het plan is ook in een uitbreiding van de Vloet voorzien. De komende jaren zal er door de vergrijzing veel meer behoefte zijn aan deze zorg. Uitbreiding vinden wij dan ook een logisch en prima plan. Het is een ruim opgezet plan met veel groen, maar wij willen wel graag een brede strook groen langs de stroom behouden. Deze ecologische corridor is belangrijk voor Oisterwijk.