PrO vindt het groen in onze gemeente van belang. Niet alleen om de Parel van Brabant te blijven, maar voor ons aller gezondheid. Daarom zijn wij steeds alert wanneer hier iets aan veranderd. U kunt dit ook lezen in ons programma. Na melding van het kappen van bomen op verschillende plaatsen in onze gemeente hebben we het college vragen hierover gesteld. De beantwoording stelde ons nog niet gerust, daarom hebben we vervolgvragen gesteld. Zie bijgaand onze vragen en ook het antwoord op onze eerste brief van het college.

Vragen van Pro:

De eerste brief

Aan : College gemeente Oisterwijk
Van : Fractie PrO
Betreft : artikel 34 vragen inzake Bomenkap in gemeente Oisterwijk

Datum : 14 september 2018

Aanleiding

Wij lezen dat er op korte termijn 84 bomen gekapt worden en dat er 44 bomen worden terug geplaatst

  • Klopt de constatering hierboven dat er inderdaad 40 bomen gekapt worden zonder dat daar bomen voor terug worden geplaatst ?
  • Is hierover overleg geweest met het Bio-diversiteitsteam?
  • Op welke wijze geeft u invulling aan het ver groenen van de wijken, aandacht voor Bio-diversiteit, en behoud van onze Parel in het Groen zoals afgesproken in het Raadsprogramma?

Met vriendelijke groet,

Christel Heus
Raadslid PrO

Aan : College gemeente Oisterwijk
Van : Fractie PrO
Betreft : vervolg artikel 34 vragen inzake Bomenkap in gemeente Oisterwijk

Antwoord van het college:

De tweede brief van PrO naar aanleiding van de antwoorden van het college

Datum : 26 oktober 2018

Geacht college,

Op 8 oktober jl. hebben wij antwoord van uw mogen ontvangen op onze vragen over de bomenkap in onze gemeente.

Wij vinden de antwoorden onvoldoende duidelijk. Wij hadden verwacht dat u had geantwoord, dat er voor iedere gekapte boom er minimaal 1 terug wordt geplaatst. Met de aanvullende opmerking dat dit zoveel mogelijk op dezelfde plaats of in de nabijheid hiervan zal worden gedaan. Mogelijk heeft u dit ook zo bedoeld, omdat dit ook veel beter past bij het aangenomen raadsprogramma. Wij horen graag hierop uw antwoord.

Verder geeft u aan dat er frequent overleg is met het B-team, maar dat er niet over ieder te kappen boom afstemming is. Dat snappen wij, maar als u frequent overleg hebt met het B team, dan lijkt het ons voor de hand te liggen dat er dan met elkaar gesproken wordt over de langere termijn plannen van onder andere te kappen bomen. En dat hierin dan ook afstemming is met B-team over mogelijke terugplaatsing. Mogelijk dat u dit ook hebt bedoeld. Wij horen graag van u of dit ook zo door u is bedoeld.

Ten aanzien van uw reactie over het“vergroenen van de wijken” zijn wij blij met uw antwoord en willen u de tip meegeven, dat u informatie over het subsidiëren van inwoners initiatieven, meer onder de aandacht van onze inwoners brengt. Dit past dan ook weer bij de regie aan de inwoner, wat we met elkaar hebben afgesproken in ons raadsprogramma.

Wij zien wij uw reactie op onze opmerkingen en vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Christel Heus
Raadslid PrO