PrO Oisterwijk is teleurgesteld in de houding van andere fracties tijdens de raadsvergadering van 18 mei omtrent de sportaccommodatie Roef!. Tijdens deze vergadering werd gesproken over het prioriteren van de aanleg van nieuwe handbalvelden en nieuwe lichtmasten voor de softbalaccommodatie. PrO diende een amendement om beide zaken zo snel mogelijk op te pakken maar vond alleen Algemeen Belang aan haar zijde.

Door het verworpen amendement zullen nu alleen dit jaar de handbalvelden nog aangelegd worden en wordt het plaatsen van nieuwe lichtmasten uitgesteld en dat is tegen de afspraak met de vereniging in. PrO is van mening dat wanneer de gemeente een afspraak maakt met een vereniging dat deze ook nagekomen moet worden. Het kan niet zo zijn dat de Moergestelse vereniging, en daarmee de inwoners van Moergestel, de dupe worden van een lastige financiële situatie van de gemeente. Uiteindelijk is een dergelijke investering, zeker gezien de kapitaallasten, klein bier op de begroting van de gemeente.

De andere fracties gaven aan dat sport wel degelijk enorm belangrijk is maar leveren geen boter bij de vis. PrO vindt het onbegrijpelijk. Later dit jaar zal de begroting worden besproken en daarbij zullen wij opnieuw pleiten om de verlichting aan het softbalveld toch zo snel mogelijk te verwezenlijken.