Aan het eind van 2020 loopt de overeenkomst af die de Gemeente Oisterwijk met het COA voor het AZC heeft. PrO is voor het voorstel om die overeenkomst te verlengen.

De belangrijkste reden is dat wij vinden dat we als Oisterwijk ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen om mensen die moeten vluchten uit hun thuisland, goed op te vangen. Dit in afwachting van de beslissing op hun aanvraag om in Nederland te mogen blijven. Vanzelfsprekend hierbij is dat iedereen zich daarbij volgens de regels moet gedragen.

Het asielzoekerscentrum in Oisterwijk vangt maximaal 450 mensen op die een asielverzoek ingediend hebben. Zij zijn gevlucht omdat er oorlog is in hun land of omdat ze persoonlijk vervolgd worden om hun politieke overtuiging, hun geloof of hun geaardheid. En ze moeten in het asielzoekerscentrum blijven zo lang zij nog geen toestemming hebben om in Nederland te blijven, en soms is dat te lang. Voor die mensen moeten we in Nederland een plaats hebben, en Oisterwijk dient daar ook zijn aandeel in te leveren. Wat PrO betreft had deze overeenkomst dan ook voor 10 jaar aangegaan kunnen worden zoals in het oorspronkelijke concept stond. Het verkorten van de duur van de overeenkomst heeft slechts een symbolische waarde en zorgt ervoor dat we over 2,5 jaar weer discussie over verlengen moeten voeren.

Natuurlijk, PrO vindt ook dat de mensen die in het centrum verblijven zich horen te gedragen. Daarover bestaat ook bij PrO geen enkele discussie. Maar in de dertig jaar dat het AZC in Oisterwijk gevestigd is, zijn er slechts enkele korte periodes geweest waarin het echt niet goed ging met de veiligheid op de locatie en in het dorp. Tegen die overlast moeten maatregelen genomen worden. Voor PrO is dit geen enkele reden om de overgrote meerderheid van de bewoners van het AZC, die van goede wil zijn, te weren uit ons dorp.

Net zo min als het een reden is om horecagelegenheden definitief te sluiten als er een enkele keer gevochten is. Of woonstraten op te ruimen omdat er af en toe te hard word gereden. Wij zullen het voorstel van het college dan ook steunen en niet meegaan in de stemmingmakerij van andere partijen om op basis van sporadische incidenten definitieve sluiting te overwegen. Daarvoor is ons gevoel van gastvrijheid voor mensen die vervolgd worden in hun eigen land, te groot.

Foto: COA