Om de verkeerssituatie in de kern van Moergestel te verbeteren moet vooral ingezet worden op het verbeteren van de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers en voetgangers. Dit betekent volgens PrO niet meer asfalt aanleggen of de doorstroming gemakkelijker maken; dat zorgt juist voor meer voor autoverkeer. In plaats daarvan moet gekeken worden hoe doorgaande routes onaantrekkelijk gemaakt worden.  Doorgaand vrachtverkeer en landbouwverkeer hoort niet in de kern van Moergestel thuis. De kern van Moergestel  moet verkeersluw  ingericht  worden zodat landbouw en vrachtverkeer deze route niet kiest.

Door eenrichtingswegen  voor (vracht) auto’s en landbouwvoertuigen kan het verkeer op verschillende wegen verminderd worden. Ook het aanbrengen van versmallingen door middel van bloembakken kan het heel onaantrekkelijke maken voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen om door Moergestel te rijden. PrO kan zich vinden in het door het college voorgestelde scenario 1 maar wil wel graag extra inzet op maatregelen om de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer te verbeteren. 

Tijdens de raadsvergadering van 5 maart werd gesproken over dit voorstel. Hier werd een amendement aangenomen waarin de korte termijn maatregelen van scenario 1 als basis worden genomen. PrO is blij met dit amendement en stemde in met het raadsvoorstel.