Christel Heus stopt als raadslid van PrO. De reden die zij aangeeft zijn persoonlijke omstandigheden gecombineerd met haar werk. Zij zegt geen kans meer te zien om op een goede manier haar werkzaamheden voor de inwoners van Oisterwijk te vervullen. Wij betreuren als fractie haar vertrek zeer.

De inzet van Christel was altijd optimaal, altijd zoekend naar de beste oplossing, nooit bang voor kritische vragen als ze dacht dat het beter kon.We verliezen in haar een zeer betrokken en kundig raadslid, die daadkrachtig, maar met humor invulling gaf aan het sociale gezicht van PrO. Speciale aandacht had ze voor kinderarmoede en de positie van hen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Christel blijft lid van PrO.

De procedure voor haar opvolging loopt via de Kiescommissie. Zodra daar meer duidelijkheid over is, krijgt u daar bericht over.