Huisvesting van arbeidsmigranten is een probleem in Nederland en ook in Oisterwijk. PrO is van mening dat we  daar oplossingen voor moeten vinden. Maar wij denken ook dat  deze mensen huisvesten op de bedrijven en ook nog in het buitengebied is daarvoor niet de juiste weg.

Op het raadsplein van 14 mei  2020 staat werd een plan voor het bouwen van huisvesting voor arbeidsmigranten van een aardbeienkweker op zijn bedrijf  besproken.  Op de raadsvergadering van  18 mei 2020 werd er in de raad gestemd  over een startnotitie tot het ontwikkelen van beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten in onze gemeente.

We maken in Nederland veel gebruik van arbeidskrachten die tijdelijk of voor langere tijd vanuit een ander land in Nederland werken maar ook wonen. Daarin heeft Nederland een lange traditie en daar is niets mis mee. Maar wij vinden dat wij als samenleving gastvrij moeten zijn naar deze inwoners zodat er minimaal de kans is dat deze groep volwaardig mee kan doen in onze samenleving.

Dat betekent dat deze groep moet kunnen wonen zoals wij zelf  willen wonen. Woningen voor arbeidsmigranten  zijn dan minimaal zelfstandige woonruimten;  ieder gezin een eigen huis. Deze woningen zijn niet op het bedrijf waar men werkt, en niet in eigendom of beheer van de werkgever. Het is goed om wat afstand te hebben tussen werk en privé. Hiernaast waarborgt het keuze vrijheid van deze mensen.  Daarnaast is PrO niet voor verdere verstening van het buitengebied; daarom worden extra woningen waar arbeidsmigranten kunnen wonen gebouwd binnen de kernen. Ook  dat zorgt voor meer en gemakkelijkere binding met de samenleving. Het oneigenlijk wonen op niet economisch rendabele vakantieparken of in specifieke woonvormen is niet wenselijk.

Eigenlijk is er de behoefte aan hetzelfde type woningen als waar in de gemeente een tekort aan is namelijk kleinere sociale huurwoningen en daar strijdt PrO dan ook voor. Tijdens de raadsvergadering van 28 mei is besloten dat hier beleid voor zal worden opgesteld.