Dinsdagavond 30 januari vond het eerste PrO-plein van dit jaar plaats in wijkcentrum Pannenschuur. Het thema van de avond was gezondheid. De opkomst deze avond was erg groot, zo’n 45 mensen hebben op deze dinsdagavond de tijd genomen om zich te komen verdiepen in de Oisterwijkse gezondheid. De eerste spreker, Ivo Maas, informeerde ons over de verschillende factoren die onze gezondheid beïnvloeden en hoe het gesteld staat met deze factoren specifiek in Oisterwijk. Onder andere de stijging van overgewicht, dementie, eenzaamheid, geluidshinder en geuroverlast schaden onze gezondheid.

Daarna lichtte Jos van de Sande ons in over de intensieve landbouw in de provincie en de gevaren van zoönose (infectieziekten die kunnen worden overgedragen van dieren op mensen) die daarbij komen kijken. In Oisterwijk worden veel varkens gehouden wat een groot risico is voor de gezondheid van onze bewoners. Met name waar grote aantallen dieren dicht in de buurt van mensen gehouden worden zijn de risico’s groot.

Ook vertelde Jos ons over de bestrijding van infectieziekten, en dat we daarbij vooral ons gezonde verstand moeten gebruiken. Lang niet altijd zijn de gestelde normen voldoende om het risico op epidemie-en zoals de Q-koorts te voorkomen

Hierna volgde een korte pauze waarna er de mogelijkheid was om vragen te stellen aan de sprekers. Vooral Jos werd het hemd van het lijf gevraagd. Veel van de aanwezigen maken zich zorgen over de huidige situatie en zochten naar mogelijkheden deze te verbeteren

Ten slotte gaven we met behulp van een online quizprogramma de bezoekers de mogelijkheid om op stellingen te reageren die met de lokale gezondheid te maken hadden. Zo kon iedereen zijn of haar mening geven en weet PrO ook wat de bewoner vindt. Wij zijn erg blij met het resultaat en kijken terug op een geslaagde avond.

Myrte Hesselberth
Fractie PrO

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren