Wij zijn flink teleurgesteld over het feit dat andere partijen het wel oke vinden om mensen bij voorbaat uit te sluiten. Je kunt aan gezichten van mensen niet zien of zij voor overlast gaan zorgen. Je moet overlast veroorzakers aanpakken en de grote groep mag volgens ons niet lijden onder het gedrag van de paar mensen met verkeerde bedoelingen.

Vanavond werd er gedebatteerd over het bestuursakkoord van de gemeente met het COA inzake het AZC. Eigenlijk werd er niet gestemd over het AZC want dat is de verantwoordelijkheid van het college, de raad mag hierin alleen wensen en bedenkingen aangeven. Formeel gezien besluit de raad dus niets, in de praktijk hebben we er natuurlijk wel wat over te zeggen. Dat hebben we vanavond gedaan.

Voor PrO staat voorop dat we voor onze medemens moeten zorgen. Voor ons is het belangrijk dat Oisterwijk een actieve rol blijft spelen in de opvang van vluchtelingen. Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen op te vangen die zijn gevlucht uit het land waar ze geboren zijn. Wij vinden dus dat het AZC open moet blijven.

We zijn ons er ook van bewust dat er veel mensen klaar zijn met de overlast die een paar ‘rotjong’ hier veroorzaken. Natuurlijk zijn wij ook geen voorstander van overlast. Sommige partijen vinden dat de grote groep de dupe moet worden van het gedrag van die rotjong en wilden alle ‘veilige landers’ weigeren bij het AZC in Oisterwijk. Dat is voor PrO volstrekt onacceptabel. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om te bewijzen dat ze wel met de beste bedoelingen komen. Daarnaast is het niet eens zo dat je daarmee alle problemen oplost.


Er zijn een aantal mensen in Oisterwijk die, bijvoorbeeld op sociale media, laten horen dat ze tegen het asielzoekerscentrum zijn. Echter zijn er ook heel veel mensen die eigenlijk weinig problemen ervaren met het AZC,  maar die hoor je niet zoveel. Die mensen vertegenwoordigen wij.

Wij wachten af wat het college gaat doen met de wensen en bedenkingen die nu zijn aangenomen in de raad en zien graag de definitieve bestuursovereenkomst tegemoet.

(Foto: COA)