PrO-leden hebben het volste vertrouwen in de aanpak van hun bestuur en fractie na het vertrek van wethouder Jan de Laat. Dat concluderen de bezoekers aan de ledenvergadering van PrO gisteravond, dinsdag 2 oktober. De goed bezochte avond had een informerend karakter. Leden, bestuur en fractie hebben met elkaar de ontstane situatie geanalyseerd, kritisch naar het eigen handelen gekeken en de procedure besproken die moet leiden tot de nieuwe wethouder.

Hoewel het vertrek van Jan wordt betreurd, hadden de bezoekers er het volste vertrouwen in dat de partij met een goede kandidaat zal komen om het breed gedragen raadsakkoord tot uitvoering te brengen.

Jean Coumans

Fractievoorzitter PrO
Mede namens de fractie en bestuur