Wat wil PrO met de Industriële Veehouderij? PrO kiest voor duurzame krimp en op termijn uitfasering. Dat hebben we donderdag 7 februari in de raadsvergadering ook uitgesproken. De Industriële Veehouderij stinkt en stoot ziektekiemen en ammoniak uit. Ammoniak leidt tot fijnstof en stikstof. Varkens zitten bij elkaar in te kleine stallen en krijgen veel te veel antibiotica. Daarbij is 85% voor de export, dus wij zitten in de rotzooi om consumenten ver weg een goedkoop stukje vlees te bezorgen.

En de gevolgen voor onze inwoners zijn groot. Minder woongenot, grotere gezondheidsrisico’s en psychische klachten. Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. De natuur verzuurt; dat zie je aan de heide die vergrast, en aan de bramen en brandnetels die welig tieren. Hoe verklaren wij dat aan onze bezoekende toeristen? En de uitstoot is ook erg slecht voor het milieu. Technische maatregelen werken niet of heel beperkt. De regels voor stank en emissies zijn niet streng genoeg. Technische maatregelen lossen de problemen uiteindelijk ook niet op. En de grote financiële belangen werken fraude in de hand. Daarbij is slechts 15% van het vlees voor Nederland, de rest is export. Dat kan zo niet langer.

Daarom kiest PrO ervoor om het aantal dieren terug te brengen naar een aantal dat biologisch en milieutechnisch verantwoord is. Hoe willen we dat doen? Het motto van PrO is ‘samen-gezond-groen’. We willen dus met de boeren zoeken naar oplossingen. Switchen naar biologisch duurzame bedrijfsvoering, switchen naar andere producten of misschien zelfs stoppen. We zien hierin kansen voor de agrariërs. Met kwalitatief hoogwaardige producten voor de lokale markt denken wij dat de situatie voor zowel de ondernemer als de omgeving verbetert.

In de tussentijd willen we de regels aanscherpen om de directe overlast te verminderen. Met als doel een gezond en duurzaam Oisterwijk, Heukelom en Moergestel, zowel economisch als ecologisch.