Het fietspad ten noorden van het spoor wordt uitgebreid en daar is PrO erg blij mee. Het nieuwe fietspad komt tussen de noordzijde station en de Gasthuisstraat. Fietsen is voor PrO erg belangrijk, daarom vinden wij het van essentieel belang dat er meer fietspad komt in Oisterwijk. Ook past dit in de PrO gedachte dat duurzaamheid voorop staat.

De andere politieke partijen staan ook positief ten opzichte van dit voorstel en daarom zijn wij blij dat we in het begin van de nieuwe periode al dit resultaat kunnen boeken. Het bijbehorende raadsvoorstel is besproken in de eerste commissievergaderingen van de nieuwe commissies.

Donderdag 28 juni werd het besproken in de raad. Namens PrO sprak Myrte Hesselberth: “PrO is blij met het plan tot uitbreiding van de fietsroute. Wij zijn voorstander van het prevaleren van langzaam verkeer boven auto’s. PrO denkt dat het vergroten van de fietsmogelijkheden en de veiligheid van de fiets- en voetpaden meer mensen aan zal zetten tot het laten staan van de auto”. Wel hebben we specifiek gevraagd goed naar het knelpunt bij de spoorwegovergang Heusdensebaan/Haarenseweg te kijken. De portefeuillehouder heeft toegezegd hier extra aandacht aan te besteden. Het voorstel werd door de hele raad gedragen.