Afgelopen dagen hebben wij kennisgenomen van de berichtgeving waaruit blijkt dat Peter Smit de ambitie heeft om gedeputeerde te worden bij de provincie Noord-Brabant namens Forum voor Democratie. Het gedachtengoed van deze partij staat zover af van de partijen die het raadsakkoord hebben onderschreven, ( PGB, PrO, AB, CDA en de Laat) dat wij het om die reden onacceptabel vinden dat Peter Smit nog langer als wethouder functioneert in de gemeente Oisterwijk. Wij hebben dit inmiddels ook aan hem kenbaar gemaakt.

Als fractie van PrO zijn wij erg teleurgesteld dat een wethouder die deel uitmaakt van het college dat ons raadsakkoord uitvoert, deze richting kiest. Ook al gunnen we hem die carrierestap, ons kan hij niet meer vertegenwoordigen. Daarvoor ligt ons gedachtegoed -klimaat, biodiversiteit, steun aan hen die het nodig hebben, minder dieren in de veehouderij, respect voor minderheden, etc.- te ver af van waar de FVD voor staat. Daarom trekken wij onze steun voor hem in.

Fractie PrO

Jean Coumans, Myrte Hesselberth, Guy de Kort, Annelies Witzel, Wil de Kort, Joop van Hezik