PrO wil af van geldstrijd in sociaal domein

PrO Oisterwijk is niet blij met het strijdplan sociaal domein zoals voorgesteld door het College van B&W. Om de financiële problemen van de gemeente Oisterwijk de baas te worden heeft het college een strijdplan opgesteld om de geldzorgen veroorzaakt door het sociaal domein te beperken. Volgens PrO resulteert het voorgestelde strijdplan enkel in verschraling van het voorzieningenniveau.

De maatregelen die het college voorstelt snijden in het aantal voorzieningen. Dit zou kunnen resulteren in een toename van zorg in een later stadium waardoor men mogelijk meer behoefte zal hebben op zwaardere en dus duurdere zorg. Veel van deze maatregelen zorgen er namelijk voor dat er gekort wordt op preventieve maatregelen waardoor men meer behoefte zal hebben aan zwaardere zorg.

PrO pleit voor minder vrijblijvende en meer resultaatgerichte afspraken met het lokale medische veld en het onderwijs. Ook zou PrO graag een daadwerkelijke wijk- en buurtgerichte aanpak zien in Oisterwijk. “Met ‘samenredzaamheid’ als uitgangspunt en de bewezen meerwaarde van sociale ondernemers als dragers van vernieuwing kun je echt een grote slag slaan in de juiste zorg voor de inwoners van Oisterwijk. Waarbij ook veel meer aangesloten kan worden op bewonersinitiatieven, wat in de WMO het ‘uitdaagrecht’ genoemd wordt,” aldus partij PrO.    

Volgens PrO lijkt het college van mening te zijn dat sociaal domein een plek is van aanbestedingen en concurrentie. PrO denkt dat daar de oorzaak van het probleem ligt en ziet liever dat de focus ligt op de beste zorg voor de inwoner en niet op de concurrentie in het grote doolhof van aanbieders. Het vervangen van het begrip ‘zelfredzaamheid’, waar het College van B&W steeds op terugvalt, door ‘samenredzaamheid’ zou volgens de progressieve partij een grote stap in de juiste richting zijn.

PrO pleit met het College van B&W voor het opnieuw invoeren van inkomensafhankelijke voorzieningen maar dan in het kader van een herijking en niet louter als bezuinigingsmaatregel. PrO vindt dat zorg zou moeten gaan om de mensen en niet om de centen. Andere gemeenten, waaronder de gemeente Haaren, laten goede voorbeelden van de herijking zien maar het College van B&W verwijst hier nergens naar. PrO vraagt het college dan ook om in gesprek te gaan met gemeenten waar het wél goed gaat en hen om advies te vragen.

PrO voor veiliger verkeer in Moergestel

PrO voor veiliger verkeer in Moergestel

Om de verkeerssituatie in de kern van Moergestel te verbeteren moet vooral ingezet worden op het verbeteren van de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, fietsers en voetgangers. Dit betekent volgens PrO niet meer asfalt aanleggen of de doorstroming gemakkelijker maken; dat zorgt juist voor meer voor autoverkeer. In plaats daarvan moet gekeken worden hoe doorgaande routes onaantrekkelijk gemaakt worden.  Doorgaand vrachtverkeer en landbouwverkeer hoort niet in de kern van Moergestel thuis. De kern van Moergestel  moet verkeersluw  ingericht  worden zodat landbouw en vrachtverkeer deze route niet kiest.

Door eenrichtingswegen  voor (vracht) auto’s en landbouwvoertuigen kan het verkeer op verschillende wegen verminderd worden. Ook het aanbrengen van versmallingen door middel van bloembakken kan het heel onaantrekkelijke maken voor vrachtverkeer en landbouwvoertuigen om door Moergestel te rijden. PrO kan zich vinden in het door het college voorgestelde scenario 1 maar wil wel graag extra inzet op maatregelen om de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer te verbeteren. 

Tijdens de raadsvergadering van 5 maart werd gesproken over dit voorstel. Hier werd een amendement aangenomen waarin de korte termijn maatregelen van scenario 1 als basis worden genomen. PrO is blij met dit amendement en stemde in met het raadsvoorstel.

Joop van Hezik commissielid PrO

Joop van Hezik commissielid PrO

Tijdens de raadsvergadering van 5 maart 2020 is Joop van Hezik geïnstalleerd als commissielid voor PrO. Al eerder was Joop wethouder voor PrO in Oisterwijk en zat hij voor GroenLinks in de Provinciale Staten Wij zijn blij iemand met zoveel kennis en ervaring te kunnen verwelkomen in onze fractie.

PrO voor verlenging bestuursovereenkomst AZC

PrO voor verlenging bestuursovereenkomst AZC

Aan het eind van 2020 loopt de overeenkomst af die de Gemeente Oisterwijk met het COA voor het AZC heeft. PrO is voor het voorstel om die overeenkomst te verlengen.

De belangrijkste reden is dat wij vinden dat we als Oisterwijk ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen om mensen die moeten vluchten uit hun thuisland, goed op te vangen. Dit in afwachting van de beslissing op hun aanvraag om in Nederland te mogen blijven. Vanzelfsprekend hierbij is dat iedereen zich daarbij volgens de regels moet gedragen.

Het asielzoekerscentrum in Oisterwijk vangt maximaal 450 mensen op die een asielverzoek ingediend hebben. Zij zijn gevlucht omdat er oorlog is in hun land of omdat ze persoonlijk vervolgd worden om hun politieke overtuiging, hun geloof of hun geaardheid. En ze moeten in het asielzoekerscentrum blijven zo lang zij nog geen toestemming hebben om in Nederland te blijven, en soms is dat te lang. Voor die mensen moeten we in Nederland een plaats hebben, en Oisterwijk dient daar ook zijn aandeel in te leveren. Wat PrO betreft had deze overeenkomst dan ook voor 10 jaar aangegaan kunnen worden zoals in het oorspronkelijke concept stond. Het verkorten van de duur van de overeenkomst heeft slechts een symbolische waarde en zorgt ervoor dat we over 2,5 jaar weer discussie over verlengen moeten voeren.

Natuurlijk, PrO vindt ook dat de mensen die in het centrum verblijven zich horen te gedragen. Daarover bestaat ook bij PrO geen enkele discussie. Maar in de dertig jaar dat het AZC in Oisterwijk gevestigd is, zijn er slechts enkele korte periodes geweest waarin het echt niet goed ging met de veiligheid op de locatie en in het dorp. Tegen die overlast moeten maatregelen genomen worden. Voor PrO is dit geen enkele reden om de overgrote meerderheid van de bewoners van het AZC, die van goede wil zijn, te weren uit ons dorp.

Net zo min als het een reden is om horecagelegenheden definitief te sluiten als er een enkele keer gevochten is. Of woonstraten op te ruimen omdat er af en toe te hard word gereden. Wij zullen het voorstel van het college dan ook steunen en niet meegaan in de stemmingmakerij van andere partijen om op basis van sporadische incidenten definitieve sluiting te overwegen. Daarvoor is ons gevoel van gastvrijheid voor mensen die vervolgd worden in hun eigen land, te groot.

Foto: COA

Laatste reacties

Nieuwsbrief

Categorieën

juli 2020
M D W D V Z Z
« jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archief