D’66 verlaat PrO – hoe verder?

Het bestuur van PrO heeft afgelopen dinsdag 7 januari uit de pers mogen vernemen dat D’66 besloten heeft PrO te verlaten. Met 13 stemmen voor en 6 tegen heeft D’66 in een besloten vergadering dit besluit genomen. Merkwaardig voor een partij die democratie hoog in het vaandel heeft om dit besloten te doen, geïnitieerd door een regiobestuur uit Tilburg. De reden zou zijn dat men zich niet meer herkent in PrO. Merkwaardig is dat D’66 hierover nooit een discussie gevoerd heeft willen voeren  binnen PrO, terwijl de deur van zowel bestuur als fractie daarvoor altijd heeft open gestaan.

 Blijkbaar kunnen zij zich niet meer vinden in de doelstellingen van PrO,  PrO  blijft een progressieve koers  voeren gericht op vergroening, duurzaamheid, sociaal en  op het bevorderen van welzijn in plaats van welvaart. Dit laatste werd ook door onze Koning onlangs nog eens benadrukt in zijn kersttoespraak.  Natuurlijk accepteert PrO het besluit tot uitreding, hoewel wij de versnippering geen goede zaak vinden. Als men zich niet meer in de gezamenlijke  politieke lijn kan vinden, dan geeft opstappen wellicht meer helderheid.

PrO gaat onverminderd door om de progressieve koers verder vorm te geven. Zeker nu de grootste partij van Haaren – Progressief ’96 – besloten heeft zich aan te sluiten bij PrO. Maar ook om de urgente problematiek op het gebied van milieu en welzijn (jeugdhulpverlening, dementie, sociale woningbouw) aan te pakken . Uiteraard zijn reacties op dit artikel welkom op bestuur@pro-oisterwijk.nl.

Bestuur PrO

Welke woningen bouw je waar in Oisterwijk?

Welke woningen bouw je waar in Oisterwijk met de schaarse ruimte in Oisterwijk? Dat is de prangende vraag, zeker nu er ruimte beschikbaar komt op De Leije. Het antwoord is lastig en genuanceerd. Je wilt als gemeente sturen op de woningvraag, maar: 1) wat is die vraag precies en 2) welke sturingsinstrumenten heb je eigenlijk. De nieuwe woonvisie geeft een inkijkje, maar biedt nog veel keuzevrijheid.

Brede vraag naar woningen

We moeten bouwen voor jong en oud, rijk en arm, voor alleenstaanden, stellen en gezinnen, liefst generatiebestendig. Dat is -zoals eerder al gezegd- lastig, want we moeten de beperkte beschikbare bouwlocaties over al deze wensen verdelen. Dubbellastig is daarbij dat wij als gemeente niet zelf bouwen, maar afhankelijk zijn van externe partijen: projectontwikkelaars, ‘zelfbouwers’,  sociale verhuurders. Dat sturen is op zich al lastig. 

Wij zien een sterke lobby vanuit de ouderen, jongeren horen we weinig. Wij denken dat het onze taak als volksvertegenwoordigers is, om aandacht te schenken aan alle groepen, ook zij die zich niet laten horen, zoals jongeren. 

Sociale huurwoningen speciaal voor ouderen

Oisterwijk vergrijst, dat is algemeen bekend. Vraag is of wij die vergrijzing willen faciliteren door voor deze specifieke doelgroep te bouwen. De afgelopen tijd is er in Oisterwijk vrij veel voor deze doelgroep gebouwd en dan met name in het hogere segment. Dat heeft een aanzuigende werking gehad op ouderen van buiten die graag in ons mooie Oisterwijk willen wonen. Dat versterkt deze vergrijzing. Er zijn volgens mij ook geen wettelijke middelen om onze eigen inwoners te bevoordelen in deze (vrije) markt. Dat betekent ook dat er weinig tot geen doorstroom is, want deze nieuwe inwoners laten een huis achter buiten Oisterwijk en niet in Oisterwijk. Intussen klagen oudere bewoners dat ze graag hun eengezinshuurhuizen willen inruilen voor een kleinere ouderenwoning, maar dat er voor hen geen alternatief is.  Een hartekreet daarover hoorden wij van een inwoonster op de Raadsontmoeting over de invulling van De Leije. Daarmee geven we eigenlijk aan dat er behoefte is aan ouderenwoningen in het sociale segment. Dat lijkt de doorstroming echt te bevorderen: sociale huurwoningen komen vrij als oudere bewoners een nieuwe sociale ouderenhuurwoning kunnen betrekken. Hoe die woningen eruit moeten zien, -1-of 2-persoons, appartementen, grondgebonden met tuintje en schuur, met logeerkamer of niet,…- dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Vraag is wel weer hoe je die verdeelt. Op de Kastanjestraat staan bijvoorbeeld Duplex-woningen, die vroeger alleen voor ouderen geschikt waren, maar waar nu ook andere groepen in mogen. Dat zorgt voor onderlingen concurrentie tussen de doelgroepen. Aan de andere kant is het wel levensloopbestendig: startende jonge stellen hebben vaak aan zo’n duplex voldoende. Met kinderen worden deze duplexen vaak te klein. 

Jonge single starters in speciale starterswoonruimte

Maar wat dan met jongeren? Vraag hier is: waar begint en waar eindigt die groep. Hebben we het over 18-23-jarigen of ook ouder, huisverlaters, stellen die voor het eerst gaan samenwonen, doorstromers? Laten we beginnen met starters op de woningmarkt van onder de 23 jaar. Dat is een tijdelijke groep, want in maximaal 5 jaar horen ze daar niet meer toe. Daarbij wordt aan onder-23 jarigen speciale eisen gesteld als zij een huurtoeslag willen: max €423 kale huur. Voor dat geld kan je geen volwaardige woning aanbieden, en als ze er zijn weten wij niet of ze specifiek aan jongeren toegewezen worden. Daarover hebben we geen gegevens. Misschien is in deze groep de behoefte aan een echte ‘woning’ minder groot en willen ze veel meer zelfstandige woonruimte. Dat kan ook alternatief: woongroepen, een soort studentenhuisvesting, kleinere studio’s, modulaire woningen (Nezzt van De Meeuw). Misschien dat deze groep ook kan combineren met zorginstellingen, dat ze een tegenprestatie leveren en daarvoor een lagere huur krijgen. In deze groep mag je creatief zijn. Maar het zijn wel eenpersoonswoningen: niet samenwonen, want daarmee verstoor je de markt. Hier zouden ook starters ouder dan 23 terecht moeten kunnen. Levensloop leert dat zodra er een partner in zicht komt ze toch willen gaan samenwonen. Deze oudere groep, jonge stellen en doorstromers, zullen moeten concurreren in de ‘gewone’ markt. Sociale huurwoningen komen vrij als we voor ouderen sociale ouderenwoningen realiseren. Dat hebben we in de eerste paragraaf al gezegd. Zie ook boven.

Sociale koopwoningen bestaan niet

Volgens ons is het niet mogelijk om goedkope ‘sociale koopwoningen’ in Oisterwijk te realiseren: de markt in Oisterwijk staat dat gewoon niet toe. We gaan er sowieso vanuit dat dit woningen zijn die met financiële steun gebouwd worden om zo onder een magische grens te blijven; €180.000 hoor je vaak. Dat is al erg lastig zonder steun, maar door de eis van gasloos bouwen komt die prijs helemaal onder druk te staan. En zodra deze huizen verkocht zijn aan deze starters zijn ze al meteen sterk in waarde gestegen. Dat leidt tot twee effecten:
1. het bestand van goedkope woningen neemt meteen na de verkoop af;
2. de subsidie die je versterkt aan de eerste bewoners verdwijnt meteen in hun zakken, op het moment dat de woning verkocht is.
Wij vinden beide effecten ongewenst.Wij zien niet zo heel erg goed hoe je beide effecten tegen zou kunnen gaan. Vaak wordt gezegd dat je kan afspreken dat je pas na 5 jaar mag verkopen en als je dat in de periode daarvoor doet, je een deel van je winst moet afdragen. Dat lost punt 2 op, maar doet niets aan punt 1: het aanbod van goedkope woningen groeit niet. En huizen bouwen die een echte marktwaarde hebben van €180K, zonder financiële steun? Ik kan me niet zo goed voorstellen hoe die eruit zien, anders dan koopwoningen die kleiner zijn dan in de sociale huur beschikbaar komen. Misschien dat we het moeten zoeken in (kleine) kavels voor starters, waarop ze in privaat opdrachtgeverschap zelf een huis kunnen bouwen. Dat lost de vraag voor die starters op, maar mijn verwachting is dat die huizen ook veel in waarde zullen stijgen en geen bijdrage leveren aan een constant bestand ‘goedkope’ koopwoningen. Het zou wel ook een oplossing kunnen zijn voor mensen die net boven de huurgrens verdienen en dus geen aanspraak maken op een sociale huurwoning. De grond daarvoor moet dat wel beschikbaar zijn: grondeigenaren willen als projectontwikkelaars over het algemeen zelf graag bouwen en de gemeente heeft niet veel eigen grond. 
Er is dus geen one-size-fits-all beleid mogelijk: alle doelgroepen moeten bediend worden.

Sturing door de gemeente is lastig

De sturingsinstrumenten die wij als gemeente hebben zijn heel beperkt:
– we kunnen afspraken maken met de sociale verhuurders;
– we kunnen bestelmmingsplaneisen opleggen;
– we zouden als gemeente toch weer zelf kunnen bouwen: zo zijn uiteindelijk de eerste woningbouwverenigingen ook gestart. Er zijn nog steeds veel ouderen die, als er iets aan hun huurhuis moet gebeuren, zeggen: ‘we moeten de gemeente even bellen’ terwijl ze eigenlijk de inmiddels onafhankelijke woonstichting bedoelen. Maar de fysieke ruimte is beperkt en voor veel ontwikkelaars is meer te verdienen in de hogere sector dan in de goedkope. Je wilt hun verdienmodel niet voor de voeten lopen, maar je wilt ook het beste voor Oisterwijk. En soms passen daar ‘dure’ plannen niet goed bij. Op De Leije komt een locatie vrij waar we het als gemeente goed kunnen doen. 

Open brief varkenshouderij Vermeer

Beste meneer Vermeer,

Wij willen u via deze weg van harte bedanken voor uw uitnodiging om aanstaande zaterdagochtend als gemeenteraad bij uw varkenshouderij te komen kijken. Helaas kunnen wij niet ingaan op uw verzoek. De voornaamste reden voor het afwijzen van de uitnodiging ligt bij het feit dat het bezoeken van een varkenshouderij gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Wij willen onze taak als volksvertegenwoordigers graag serieus nemen en gaan in principe altijd in op uitnodigingen van bedrijven, maar niet ten koste van onze eigen gezondheid. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat  varkenshouderijen slecht zijn voor onze gezondheid. Zoönosen zijn ziektes die van dier op mens worden overgedragen en die komen vaak voor bij veehouderijen. Er zijn verschillende zoönosen zoals de bacterie C difficile, Q-koorts en aviaire influenza die veel voorkomen bij mensen die zich vaak in en rondom veehouderijen, en dus ook varkenshouderijen. Dit is ook een van de redenen waarom PrO voor duurzame krimp van de intensieve veehouderij in de gemeente Oisterwijk is. Het is aangetoond dat deze bedrijven een bedreiging voor onze gezondheid en omgeving zijn en daarom willen we dat de veestapel in Oisterwijk krimpt. Wij vinden echter wel dat boeren die hiermee te maken hebben geholpen moeten worden in hun transitie naar duurzame krimp. Zo zou Oisterwijk een gezondere gemeente zijn voor inwoner en ondernemer. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Nogmaals van harte bedankt voor de uitnodiging.

Met progressieve groeten,

De Fractie PrO

Ambities PrO voor de begroting 2020

Donderdagavond 7 november was de raadsvergadering over de begroting. Onze algemene beeld van de begroting was redelijk positief. Natuurlijk hebben we grote zorgen over de WMO en de jeugdzorg en daarom moeten we ombuigen. Het college stelde in de begroting daarvoor een stelpost op, dat vonden wij niet zo’n hele mooie maar wel een hele praktische oplossing. Daar stemmen we dus mee in.

In de begroting zagen we in onze ogen vooral een waslijst aan acties, doelstellingen en meetcriteria. We zagen alleen geen ambities van het college. Er staan veel activiteiten in de begroting maar wij zijn eigenlijk op zoek naar de ambities van het college. Om het goede voorbeeld te geven dienden wij een amendement in waarin we wel onze ambities lieten zien. Deze  zijn :

  • 35% Sociale Woningbouw: verplicht 35% sociale woningbouw in alle plannen voor woningbouw, ook particuliere en daar niet van afwijken;
  • Meer Biodiversiteit: we vergroten de biodiversiteit door het  integraal onderdeel te maken van ALLE andere activiteiten voor het bereiken van een duurzamere, fossielvrije energievoorziening maar ook op andere beleidsterreinen;
  • Veehouderijbeleid: in september 2020  presenteren wij het Veehouderijbeleid aan de raad. Met expliciete aandacht voor de biodiversiteit, gezondheid, emissies en overlast voor de omgeving. Maar ook met aandacht voor de toekomst van de boeren voor een overgang naar duurzame, natuur inclusieve en/of biologische landbouw
  • Structureel Verminderen Armoede: we geven mensen in armoede niet alleen meer vis, maar we  leren hen tegelijkertijd vissen en geven hen visgerei. Zo kunnen ze voor zichzelf zorgen. We schakelen hiervoor sociale ondernemers in, maar we gaan ook kijken of we  succesvolle Oisterwijkers ‘in goeden doen’ kunnen koppelen aan mensen in armoede, om te kijken of zij hun eigen succesverhaal kunnen overbrengen. Daarbij gaat het expliciet NIET om geld, maar om het overdragen van kennis en instrumenten. En: we bereiden een experiment met een onvoorwaardelijke sociale uitkering voor.
  • Verminderen eenzaamheid: we willen Oisterwijk breed, met alle lokale sociale initiatieven,  ons richten op het verminderen van eenzaamheid. Denk aan mantelzorgers, sport, spel en culturele activiteiten, maar ook iets simpels als het fysiek toegankelijk maken van gebouwen
  • Voorrang aan Fiets- en Langzaam Verkeer: dit jaar gaan we eindelijk echt fietsers, voetgangers en ander langzaam verkeer voorrang geven. De rotondes van de Moergestelseweg (al in uitvoering), bij tehuizen, de druppelrotonde. We maken daarvoor een nieuw verkeersplan voor Oisterwijk, waarbij we expliciet kijken hoe we het doorgaande autoverkeer rond het centrum kunnen leiden en daarmee uit het centrum weren, en gelijktijdig wel bestemmingsverkeer willen toestaan.

Als laatste willen we dat het college meer grip krijgt het proces van de WMO en Jeugdzorg met een betere sturing op de uitvoering. Wij willen die enkele toegang, dat ene loket. De tweede is de lobby bij de landelijke overheid voor rechtvaardigere vergoedingen van onze kosten voor de zorg.

Dit zijn de ambities van PrO. Het verbaasde ons dan ook niet dat dit amendement niet werd aangenomen, maar zo hebben we wel onze prioriteiten en onze speerpunten kenbaar kunnen maken. Tijdens de beantwoording van het college tijdens de raadsvergadering hebben zij gelukkig wel hun eigen ambities uitgesproken.

Eigenlijk vinden we het oneerlijk dat wij als Oisterwijkse gemeenschap opgezadeld worden met een probleem dat de landelijke overheid ons heeft opgelegd. Intern in onze fractie heeft dit tot flinke discussies geleid: stellen we ons principieel op en weigeren we die problemen op te lossen? Of kijken we of we voor de overgangssituatie meegaan met de oplossing van het college?

Stefanie gaf een uniek standpunt. Als fractie zijn we het ideologisch eens met haar opmerking dat het dekken van de tekorten uit onze eigen algemene middelen een doodlopende weg is. Stefanie vindt dat het extra benodigde geld niet bij de inwoner moet worden gehaald. Ze is tegenstander van lastenverzwaring. Om die reden heeft ze tegen de begroting gestemd. Jean gaf de pragmatische kant van ons verhaal: we zitten nu in een overgangsfase en de zorg moet doorgaan. Daarom gaan hij, Myrte en Guy wel akkoord met deze ombuigingen en daarmee de begroting. Jean vertelde daarnaast dat wij zien dat het een intensief proces geweest is en dat het college heel goed geluisterd heeft naar de opmerkingen uit de samenleving en van de fracties.

Daarnaast dienden we nog een aantal andere moties en amendementen in die gelukkig wel aangenomen zijn.

De eerste ging over de basisstructuur. Wij willen niet dat de bezuinigingen ten koste gaan van de kwaliteit van de basisstructuur. Ons amendement daarover kon op grote steun rekenen. Mooi.

PrO zag dat er in de raad niet voldoende steun was om de kostendekkendheid van de leges op 100% te zetten. Maar onze aanpassing van het amendement naar 90% kostendekkendheid haalde het wel. Met dat geld verminderen we de verhoging van de OZB.

Onze moties voor een extra lobby richting de landelijke overheid om structureel meer geld vrij te maken voor de WMO ende Jeugdzorg, en om het Rijk te verzoeken de systematiek trap op trap af aan te passen, zijn beiden aangenomen. Trap-op-trap-af is dat de uitkering die wij van de staat krijgen afhangt van de uitgaven van de staat. Geeft zij meer geld uit, dan krijgen wij ook meer en andersom. Dat is voor gemeenten een hele onlogische en vaak onvoordelige regeling. Daarom willen we daar vanaf.

Als laatste is onze motie aangenomen die wij namens het B-team hebben ingediend. Ons B-team vraagt het college hen te helpen met betere samenwerking tussen de B-teams van Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek.

Daarnaast is mooi om te vermelden dat met het aannemen van deze begroting de hondenbelasting eindelijk is afgeschaft per 1 januari 2021. De VVD wilde dit nog terugkeren maar dat is gelukkig niet gebeurd.

Nieuwsbrief

Categorieën

april 2020
M D W D V Z Z
« mrt    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Archief