Ambities PrO voor de begroting 2020

Donderdagavond 7 november was de raadsvergadering over de begroting. Onze algemene beeld van de begroting was redelijk positief. Natuurlijk hebben we grote zorgen over de WMO en de jeugdzorg en daarom moeten we ombuigen. Het college stelde in de begroting daarvoor een stelpost op, dat vonden wij niet zo’n hele mooie maar wel een hele praktische oplossing. Daar stemmen we dus mee in.

In de begroting zagen we in onze ogen vooral een waslijst aan acties, doelstellingen en meetcriteria. We zagen alleen geen ambities van het college. Er staan veel activiteiten in de begroting maar wij zijn eigenlijk op zoek naar de ambities van het college. Om het goede voorbeeld te geven dienden wij een amendement in waarin we wel onze ambities lieten zien. Deze  zijn :

  • 35% Sociale Woningbouw: verplicht 35% sociale woningbouw in alle plannen voor woningbouw, ook particuliere en daar niet van afwijken;
  • Meer Biodiversiteit: we vergroten de biodiversiteit door het  integraal onderdeel te maken van ALLE andere activiteiten voor het bereiken van een duurzamere, fossielvrije energievoorziening maar ook op andere beleidsterreinen;
  • Veehouderijbeleid: in september 2020  presenteren wij het Veehouderijbeleid aan de raad. Met expliciete aandacht voor de biodiversiteit, gezondheid, emissies en overlast voor de omgeving. Maar ook met aandacht voor de toekomst van de boeren voor een overgang naar duurzame, natuur inclusieve en/of biologische landbouw
  • Structureel Verminderen Armoede: we geven mensen in armoede niet alleen meer vis, maar we  leren hen tegelijkertijd vissen en geven hen visgerei. Zo kunnen ze voor zichzelf zorgen. We schakelen hiervoor sociale ondernemers in, maar we gaan ook kijken of we  succesvolle Oisterwijkers ‘in goeden doen’ kunnen koppelen aan mensen in armoede, om te kijken of zij hun eigen succesverhaal kunnen overbrengen. Daarbij gaat het expliciet NIET om geld, maar om het overdragen van kennis en instrumenten. En: we bereiden een experiment met een onvoorwaardelijke sociale uitkering voor.
  • Verminderen eenzaamheid: we willen Oisterwijk breed, met alle lokale sociale initiatieven,  ons richten op het verminderen van eenzaamheid. Denk aan mantelzorgers, sport, spel en culturele activiteiten, maar ook iets simpels als het fysiek toegankelijk maken van gebouwen
  • Voorrang aan Fiets- en Langzaam Verkeer: dit jaar gaan we eindelijk echt fietsers, voetgangers en ander langzaam verkeer voorrang geven. De rotondes van de Moergestelseweg (al in uitvoering), bij tehuizen, de druppelrotonde. We maken daarvoor een nieuw verkeersplan voor Oisterwijk, waarbij we expliciet kijken hoe we het doorgaande autoverkeer rond het centrum kunnen leiden en daarmee uit het centrum weren, en gelijktijdig wel bestemmingsverkeer willen toestaan.

Als laatste willen we dat het college meer grip krijgt het proces van de WMO en Jeugdzorg met een betere sturing op de uitvoering. Wij willen die enkele toegang, dat ene loket. De tweede is de lobby bij de landelijke overheid voor rechtvaardigere vergoedingen van onze kosten voor de zorg.

Dit zijn de ambities van PrO. Het verbaasde ons dan ook niet dat dit amendement niet werd aangenomen, maar zo hebben we wel onze prioriteiten en onze speerpunten kenbaar kunnen maken. Tijdens de beantwoording van het college tijdens de raadsvergadering hebben zij gelukkig wel hun eigen ambities uitgesproken.

Eigenlijk vinden we het oneerlijk dat wij als Oisterwijkse gemeenschap opgezadeld worden met een probleem dat de landelijke overheid ons heeft opgelegd. Intern in onze fractie heeft dit tot flinke discussies geleid: stellen we ons principieel op en weigeren we die problemen op te lossen? Of kijken we of we voor de overgangssituatie meegaan met de oplossing van het college?

Stefanie gaf een uniek standpunt. Als fractie zijn we het ideologisch eens met haar opmerking dat het dekken van de tekorten uit onze eigen algemene middelen een doodlopende weg is. Stefanie vindt dat het extra benodigde geld niet bij de inwoner moet worden gehaald. Ze is tegenstander van lastenverzwaring. Om die reden heeft ze tegen de begroting gestemd. Jean gaf de pragmatische kant van ons verhaal: we zitten nu in een overgangsfase en de zorg moet doorgaan. Daarom gaan hij, Myrte en Guy wel akkoord met deze ombuigingen en daarmee de begroting. Jean vertelde daarnaast dat wij zien dat het een intensief proces geweest is en dat het college heel goed geluisterd heeft naar de opmerkingen uit de samenleving en van de fracties.

Daarnaast dienden we nog een aantal andere moties en amendementen in die gelukkig wel aangenomen zijn.

De eerste ging over de basisstructuur. Wij willen niet dat de bezuinigingen ten koste gaan van de kwaliteit van de basisstructuur. Ons amendement daarover kon op grote steun rekenen. Mooi.

PrO zag dat er in de raad niet voldoende steun was om de kostendekkendheid van de leges op 100% te zetten. Maar onze aanpassing van het amendement naar 90% kostendekkendheid haalde het wel. Met dat geld verminderen we de verhoging van de OZB.

Onze moties voor een extra lobby richting de landelijke overheid om structureel meer geld vrij te maken voor de WMO ende Jeugdzorg, en om het Rijk te verzoeken de systematiek trap op trap af aan te passen, zijn beiden aangenomen. Trap-op-trap-af is dat de uitkering die wij van de staat krijgen afhangt van de uitgaven van de staat. Geeft zij meer geld uit, dan krijgen wij ook meer en andersom. Dat is voor gemeenten een hele onlogische en vaak onvoordelige regeling. Daarom willen we daar vanaf.

Als laatste is onze motie aangenomen die wij namens het B-team hebben ingediend. Ons B-team vraagt het college hen te helpen met betere samenwerking tussen de B-teams van Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek.

Daarnaast is mooi om te vermelden dat met het aannemen van deze begroting de hondenbelasting eindelijk is afgeschaft per 1 januari 2021. De VVD wilde dit nog terugkeren maar dat is gelukkig niet gebeurd.

De aanhouder wint, eindelijk afschaffing hondenbelasting

De aanhouder wint, eindelijk afschaffing hondenbelasting

Het duurde even, maar het is zover; de hondenbelasting in de gemeente Oisterwijk wordt per 1 januari 2021 afgeschaft. Het college heeft eindelijk naar de oproep van PrO geluisterd. Al bijna twee jaar roepen wij op om de hondenbelasting af te schaffen. Wij vinden dit namelijk een oneerlijke belasting die uit een ver verleden stamt. De hondenbelasting is namelijk geen doelbelasting. Dat betekent dat de opbrengsten hieruit niet gebruikt worden voor de kosten voor honden. De hondenbelasting gaat in een algemene pot waar van alles van betaalt wordt. De mensen die een hond bezitten betalen dus zonder reden meer belasting dan anderen.

Al tijden werd er gediscussieerd over de hondenbelasting in de gemeenteraad en vanavond is de beslissing gemaakt om het af te schaffen. Het college heeft in de begroting voorgesteld om de hondenbelasting per 1 januari 2021 af te schaffen en daar heeft de raad mee ingestemd. Hij werd verdisconteerd in de OZB waardoor er dus een eerlijkere verdeling is. Wij zijn blij dat de meerderheid van de raad en het college ook hebben ingezien dat deze oneerlijke belasting moest afgeschaft worden.

PrO zet eerste stappen op weg naar verkiezingen

Samen met de leden van Progressief ‘96 uit Haaren heeft PrO Oisterwijk afgelopen woensdag belangrijke keuzes gemaakt. Het eerste besluit van de ledenvergadering was om in november 2020 deel te gaan nemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad.

Tijdens de goed bezochte ledenvergadering van PrO Oisterwijk in aanwezigheid van een aantal leden vanuit Haaren zijn de leden voor commissies die zorgen voor geschikte kandidaten, een goed programma en een sprankelende campagne door de leden unaniem gekozen. In de programma – en de campagnecommissie zitten al afgevaardigden uit Haaren, voor de kandidaatstellingscommissie wordt daar nog naar gezocht. Dat geeft vertrouwen om in november 2020 wanneer de verkiezingen gehouden worden voor de nieuwe gemeente Oisterwijk met de kern Haaren een goed resultaat te halen.

Ook zijn de profielen voor de lijsttrekker, de toekomstige raadsleden en de wethouders kandidaat vastgesteld.

Henry Molenaar , ook bestuurslid van Progressief ‘96, is toegetreden tot het bestuur van PrO zodat we een goede verbinding kunnen maken.

PrO teleurgesteld in discussie over AZC

PrO teleurgesteld in discussie over AZC

Wij zijn flink teleurgesteld over het feit dat andere partijen het wel oke vinden om mensen bij voorbaat uit te sluiten. Je kunt aan gezichten van mensen niet zien of zij voor overlast gaan zorgen. Je moet overlast veroorzakers aanpakken en de grote groep mag volgens ons niet lijden onder het gedrag van de paar mensen met verkeerde bedoelingen.

Vanavond werd er gedebatteerd over het bestuursakkoord van de gemeente met het COA inzake het AZC. Eigenlijk werd er niet gestemd over het AZC want dat is de verantwoordelijkheid van het college, de raad mag hierin alleen wensen en bedenkingen aangeven. Formeel gezien besluit de raad dus niets, in praktijk hebben we er natuurlijk wel wat over te zeggen. Dat hebben we vanavond gedaan.

Voor PrO staat voorop dat we voor onze medemens moeten zorgen. Voor ons is het belangrijk dat Oisterwijk een actieve rol blijft spelen in de opvang van vluchtelingen. Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen op te vangen die zijn gevlucht uit het land waar ze geboren zijn. Wij vinden dus dat het AZC open moet blijven.

We zijn ons er ook van bewust dat er veel mensen klaar zijn met de overlast die een paar ‘rotjong’ hier veroorzaken. Natuurlijk zijn wij ook geen voorstander van overlast. Sommige partijen vinden dat de grote groep de dupe moet worden van het gedrag van die rotjong en wilden alle ‘veilige landers’ weigeren bij het AZC in Oisterwijk. Dat is voor PrO volstrekt onacceptabel. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om te bewijzen dat ze wel met de beste bedoelingen komen. Daarnaast is het niet eens zo dat je daarmee alle problemen oplost.


Er zijn een aantal mensen in Oisterwijk die, bijvoorbeeld op sociale media, laten horen dat ze tegen het asielzoekerscentrum zijn. Echter zijn er ook heel veel mensen die eigenlijk weinig problemen ervaren met het AZC  maar die hoor je niet zoveel. Die mensen vertegenwoordigen wij.

Wij wachten af wat het college gaat doen met de wensen en bedenkingen die nu zijn aangenomen in de raad en zien graag de definitieve bestuursovereenkomst tegemoet.

(Foto: COA)

Nieuwsbrief

Categorieën

januari 2020
M D W D V Z Z
« dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archief