PrO en de Industriële Veehouderij

Wat wil PrO met de Industriële Veehouderij? PrO kiest voor duurzame krimp en op termijn uitfasering. Dat hebben we donderdag 7 februari in de raadsvergadering ook uitgesproken. De Industriële Veehouderij stinkt en stoot ziektekiemen en ammoniak uit. Ammoniak leidt tot fijnstof en stikstof. Varkens zitten bij elkaar in te kleine stallen en krijgen veel te veel antibiotica. Daarbij is 85% voor de export, dus wij zitten in de rotzooi om consumenten ver weg een goedkoop stukje vlees te bezorgen.

En de gevolgen voor onze inwoners zijn groot. Minder woongenot, grotere gezondheidsrisico’s en psychische klachten. Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. De natuur verzuurt; dat zie je aan de heide die vergrast, en aan de bramen en brandnetels die welig tieren. Hoe verklaren wij dat aan onze bezoekende toeristen? En de uitstoot is ook erg slecht voor het milieu. Technische maatregelen werken niet of heel beperkt. De regels voor stank en emissies zijn niet streng genoeg. Technische maatregelen lossen de problemen uiteindelijk ook niet op. En de grote financiële belangen werken fraude in de hand. Daarbij is slechts 15% van het vlees voor Nederland, de rest is export. Dat kan zo niet langer.

Daarom kiest PrO ervoor om het aantal dieren terug te brengen naar een aantal dat biologisch en milieutechnisch verantwoord is. Hoe willen we dat doen? Het motto van PrO is ‘samen-gezond-groen’. We willen dus met de boeren zoeken naar oplossingen. Switchen naar biologisch duurzame bedrijfsvoering, switchen naar andere producten of misschien zelfs stoppen. We zien hierin kansen voor de agrariërs. Met kwalitatief hoogwaardige producten voor de lokale markt denken wij dat de situatie voor zowel de ondernemer als de omgeving verbetert.

In de tussentijd willen we de regels aanscherpen om de directe overlast te verminderen. Met als doel een gezond en duurzaam Oisterwijk, Heukelom en Moergestel, zowel economisch als ecologisch.

Dilemma

Een raadsvoorstel dat veel bouwstof heeft doen opwaaien. De 27 geplande sociale huurwoningen aan de Nijverheidsweg gaan er (vooralsnog) niet komen. Enerzijds is dat natuurlijk een droevige ontwikkeling aangezien PrO zo ontzettend voorstander is van meer sociale woningbouw. Toch vinden wij, samen met PGB en VVD, de situatie aan de Nijverheidsweg West zodanig onaantrekkelijk dat we besluiten niet te gaan bouwen.

PGB ziet graag een gebiedsvisie voor het omliggende terrein. Voor ons geldt dat net zo. Een woonwijk in de nabijheid van industrie vraagt namelijk om een zorgvuldige planning en uitvoering. Zo’n gebiedsvisie moet worden opgesteld in samenwerking met de ondernemers die daar gevestigd zijn, maar ook met de bewoners van het KVL-dorp. We hebben immers reeds mogen ervaren bij het burgerinitiatief dat KVL-bewoners heel graag betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling van het dorp. En dat is tot heden nog niet voldoende gelukt in onze ogen.

Het is duur leergeld realiseren wij ons. Laat het dan ook een les zijn voor de toekomst om vóóraan in het proces alle partijen te horen, zodat we volgende keer ook écht kunnen bouwen.

Boeken maken ruimte voor een zorgloket

Sinds de bibliotheek met al haar papieren schatten naar de benedenverdieping van de Tiliander is verhuisd, is er op de eerste etage plaats voor minstens zo belangrijke activiteiten. Het sociaal team en de maatschappelijke partners van onze gemeente zullen, naar verwachting medio 2019, een gezamenlijk zorgloket gaan vormen in het ontmoetingshuis. Dit sociaal team bestaat uit organisaties zoals bijvoorbeeld ContourdeTwern, Juvans en de GGD, welke nu gehuisvest zijn in het gebouw tegenover de brandweer. De centrale ligging van de Tiliander en de laagdrempeligheid die het gebouw kent maakt dat wij dit een zeer geschikte locatie vinden voor een zorgloket.

De ambitie voor één loket is niet van vanavond. Tijdens de bespreking van de perspectiefnota eerder dit jaar heeft PrO al gepleit voor één gecentreerde plek om alle sociaal-maatschappelijke partners samen te brengen. Ten eerste om het voor onze inwoners eenvoudiger en helderder te maken waar zij om hulp terecht kunnen. Dit loket moet overigens volgens ons niet alleen fysiek gestationeerd worden, maar evengoed digitaal. En daarnaast voorzien wij dat dit een broedplaats zal worden voor innovatie en inspiratie op het gebied van sociale hulpverlening.

Ook is er, zoals u wellicht weet, een aantal sociaal ondernemers zeer ambitieus als het aankomt op het welzijn van onze inwoners. Dus behalve de eerder genoemde ‘grote bekenden’ vindt PrO dat ook de sociaal ondernemers een volwaardige plaats verdienen op de eerste etage. Zodat alle betrokken partijen elkaar regelmatig kunnen treffen om onze gemeenschap zo goed mogelijk te dienen.

Dat laatste aspect vond PrO van dermate belang dat we een motie indienden tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 december. De wethouder stemde ons gelukkig door toe te zeggen dat hij onze wens mee gaat nemen in de verdere uitvoeringsplannen. Wij houden hém aan zijn woord en houden ú op de hoogte van de ontwikkelingen.

Inwoners van Oisterwijk steunen kinderpardon

Inwoners van Oisterwijk steunen kinderpardon

In de raadsvergadering van 15 november kregen AB en PrO de andere partijen niet mee om van Oisterwijk een Kinderpardon-gemeente te maken. De inwoners hebben wel van zich laten horen. Meer dan 100 inwoners van de gemeente Oisterwijk hebben namelijk hun handtekening gezet onder een verzoek aan burgemeester Hans Janssen om Oisterwijk Kinderpardon gemeente te maken.
Algemeen Belang en PrO willen daarvoor alle participanten bedanken!

Samen met De Goede Zaak en Defence For Children onderzoeken wij nu welke concrete vervolgstappen er nog meer nodig zijn om van onze gemeente een Kinderpardon-gemeente te maken. Uiteraard houden we je daarvan op de hoogte. Heb je nog niet getekend, maar wil je dat wel graag? Dat kan via www.actie.degoedezaak.org/petitions/kinderpardongemeente-oisterwijk.

Mocht je verder mee willen praten over dit thema, neem dan contact met ons op via social media of per e-mail. We maken dan graag een afspraak om er samen over te praten.

Namens fracties AB en PrO,

Inge van Beers
imjvanbeers@live.nl
&
Christel Heus
christelheuspro@gmail.com 

Nieuwsbrief

Categorieën

april 2019
M D W D V Z Z
« mrt    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archief