De speerpunten van PrO komen in de begroting 2019  van Oisterwijk

De speerpunten van PrO komen in de begroting 2019 van Oisterwijk

Donderdagavond 8 november stond de begroting 2019  op de agenda van de raad. Voor PrO hét moment de eerste piketpaaltjes in de grond te slaan. De begroting zag er goed uit ten opzichte van die van vorig jaar. Ja, er gaat veel geld uitgegeven worden maar dat gaat dan wel naar zaken die echt nodig zijn. De weerstandsratio ( het appeltje voor de dorst als iets tegenzit)gaat wel dalen maar blijft keurig boven de 1,5 die we met elkaar hebben afgesproken. Het is een goed leesbaar stuk, duidelijke cijfers en taal maar soms kan het nog beter SMART geformuleerd worden. Over het algemeen is PrO tevreden over de begroting, uiteraard kan er altijd wat verbeterd worden.

Zoals bekend is staat het langzaam verkeer bij ons hoog in het vaandel. In de begroting zagen wij dat echter te weinig terugkomen. Daarom dienden we een amendement in om toe te voegen aan de begroting dat bij (her)inrichting langzaam verkeer meer aandacht krijgt en er in het centrum meer parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden voor fietsen. Het amendement werd door bijna alle partijen gesteund en is daarmee aangenomen, voor PrO een erg goede zaak.

Daarnaast maakt PrO zich erg zorgen om kinderarmoede. In Oisterwijk leven ongeveer 600 gezinnen in armoede en daar moet iets aangedaan worden. Om daarvoor te zorgen kwam PrO met een amendement om in de begroting op te nemen dat er meer acties en geld wordt gereserveerd om kinderarmoede te bestrijden. Gelukkig waren alle partijen in de raad het erover eens dat dit een serieuze zaak is en stemde iedereen in met het amendement. 

Niemand is voor eenzaamheid, zo ook PrO niet. In de begroting misten we echter de activiteiten ter preventie van eenzaamheid in kwetsbare doelgroepen en zo stelden we voor dit toe te voegen. En dat is gelukt! Wederom waren alle raadsleden hier mee akkoord en wordt er komend jaar écht iets tegen eenzaamheid gedaan. 

Helaas is niet alles wat we wilden ons gelukt. PrO is tegen de hondenbelasting en wil deze daarom afschaffen. Eerder bij de vergadering omtrent de PPN werd hier al over gediscussieerd maar toen werd het uitgesteld naar de begroting omdat er geen dekking was voor het gat wat dan ontstaat. Nu hadden we wel dekking maar ook deze keer waren de andere partijen het niet eens met ons amendement om de hondenbelasting af te schaffen. Ze stelden voor er een discussienota van te maken en het nog eens in de commissie te bespreken. Voor 2019 hebben we het dus niet kunnen afschaffen, maar we geven niet op. PrO zal zich blijven inzetten om deze oneerlijke belasting af te schaffen tot de andere partijen zien dat deze belasting niet meer van deze tijd is. 

Een aantal van onze amendementen bleken te vroeg voor de Raad en het college. Het amendement om als gemeente nu het voorbeeld te geven om te verduurzamen van gemeentevoertuigen en te starten met het aanschaffen van elektrische voertuigen. College wil eerst een de pilot afronden! PrO kan niet wachten en wil hier vaart achter. Het tweede amendement ging over het tekort aan sociale huurwoningen. PrO roept al jaren dat hier werk van gemaakt moet worden. En ook nu moeten we wachten op de woonagenda die er over 2 weken is. Ook hier zal PrO aandringen op snelheid. We wachten al veel te lang hierop. We willen dat jongeren en mensen met een kleine beurs ook in onze gemeente kunnen wonen.

Al met al kan PrO terugkijken op een positieve avond met een, over het algemeen, goede sfeer. Flinke debatten waar nodig maar wel altijd met respect tegenover elkaar. We hebben veel bereikt maar hebben zeker nog een uitdaging voor de toekomst. 

Fractie PrO

PrO wil behoud van onze groene gemeente

PrO vindt het groen in onze gemeente van belang. Niet alleen om de Parel van Brabant te blijven, maar voor ons aller gezondheid. Daarom zijn wij steeds alert wanneer hier iets aan veranderd. U kunt dit ook lezen in ons programma. Na melding van het kappen van bomen op verschillende plaatsen in onze gemeente hebben we het college vragen hierover gesteld. De beantwoording stelde ons nog niet gerust, daarom hebben we vervolgvragen gesteld. Zie bijgaand onze vragen en ook het antwoord op onze eerste brief van het college.

Vragen van Pro:

De eerste brief

Aan : College gemeente Oisterwijk
Van : Fractie PrO
Betreft : artikel 34 vragen inzake Bomenkap in gemeente Oisterwijk

Datum : 14 september 2018

Aanleiding

Wij lezen dat er op korte termijn 84 bomen gekapt worden en dat er 44 bomen worden terug geplaatst

  • Klopt de constatering hierboven dat er inderdaad 40 bomen gekapt worden zonder dat daar bomen voor terug worden geplaatst ?
  • Is hierover overleg geweest met het Bio-diversiteitsteam?
  • Op welke wijze geeft u invulling aan het ver groenen van de wijken, aandacht voor Bio-diversiteit, en behoud van onze Parel in het Groen zoals afgesproken in het Raadsprogramma?

Met vriendelijke groet,

Christel Heus
Raadslid PrO

Aan : College gemeente Oisterwijk
Van : Fractie PrO
Betreft : vervolg artikel 34 vragen inzake Bomenkap in gemeente Oisterwijk

Antwoord van het college:

De tweede brief van PrO naar aanleiding van de antwoorden van het college

Datum : 26 oktober 2018

Geacht college,

Op 8 oktober jl. hebben wij antwoord van uw mogen ontvangen op onze vragen over de bomenkap in onze gemeente.

Wij vinden de antwoorden onvoldoende duidelijk. Wij hadden verwacht dat u had geantwoord, dat er voor iedere gekapte boom er minimaal 1 terug wordt geplaatst. Met de aanvullende opmerking dat dit zoveel mogelijk op dezelfde plaats of in de nabijheid hiervan zal worden gedaan. Mogelijk heeft u dit ook zo bedoeld, omdat dit ook veel beter past bij het aangenomen raadsprogramma. Wij horen graag hierop uw antwoord.

Verder geeft u aan dat er frequent overleg is met het B-team, maar dat er niet over ieder te kappen boom afstemming is. Dat snappen wij, maar als u frequent overleg hebt met het B team, dan lijkt het ons voor de hand te liggen dat er dan met elkaar gesproken wordt over de langere termijn plannen van onder andere te kappen bomen. En dat hierin dan ook afstemming is met B-team over mogelijke terugplaatsing. Mogelijk dat u dit ook hebt bedoeld. Wij horen graag van u of dit ook zo door u is bedoeld.

Ten aanzien van uw reactie over het“vergroenen van de wijken” zijn wij blij met uw antwoord en willen u de tip meegeven, dat u informatie over het subsidiëren van inwoners initiatieven, meer onder de aandacht van onze inwoners brengt. Dit past dan ook weer bij de regie aan de inwoner, wat we met elkaar hebben afgesproken in ons raadsprogramma.

Wij zien wij uw reactie op onze opmerkingen en vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Christel Heus
Raadslid PrO

Buikpijn en verdeeld stemmen

Buikpijn en verdeeld stemmen

De Raadsvergadering van 4 oktober volgens PrO

Buikpijn kregen we ervan: drie kwartier luisteren naar ontstemde bewoners uit het gebied waar de nieuwe Reebok moet komen. Ze vertelden over het gebrek aan inspraak en de weigerachtige houding van de ondernemer om met hen mee te denken over oplossingen. Zo ga je niet met je inwoners om. En dat was voor ons een belangrijke reden om tegen de startnotitie te stemmen die daarover gaat. Het raadsvoorstel was ook bijzonder rommelig opgesteld: welke bijlagen horen er nu wel en niet bij, waarom was het besluit niet aangepast na commentaar van de commissie RZ. Het verdient allemaal de schoonheidsprijs niet. Liever hadden we de startnotitie opgeschoven naar een raadsvergadering later in het jaar. Dan had de initiatiefnemers opnieuw met de omwonenden kunnen spreken en had het raadsvoorstel helder en duidelijk kunnen zijn. We snapten dan ook niet dat de andere partijen wel akkoord zijn gegaan. Weliswaar hebben zij nieuwe strengere eisen gesteld aan de nieuwe Reebok, geen hotel, maximale nok hoogte en dat soort dingen, maar het gesprek met omwonenden is niet goed gevoerd, en dat zouden de andere partijen toch ook belangrijk moeten vinden.

Met vier stemmen voor en 1 stem tegen heeft PrO verdeeld gestemd over de voetbalfusie. Dat komt niet vaak voor, maar bij PrO krijgt iedereen daar de ruimte voor. Over de fusie zelf zijn we allemaal enthousiast. En we zijn akkoord met de aanleg van de nieuwe velden. De tegenstelling zit in het gelijkheidsbeginsel ten opzichte van de andere verenigingen: in hoeverre is het acceptabel is dat we voor de fusievereniging een uitzondering maken bij de bouw van de kantine. Daarbij zijn de bedragen waar het over gaat erg hoog: in de miljoenen. Jean vindt dat hij dit dit niet kan uitleggen aan de inwoners en andere verenigingen, en komt het gelijkheidsbeginsel onder druk. Andere fractieleden vinden de situatie uniek en een uitgelezen kans om de fusievereniging een goede start te geven. Beide redeneringen zijn legitiem, en daarom heeft ieder volgens zijn eigen geweten gestemd. We hadden een amendement dat we hebben we ingetrokken, toen bleek dat het overbodig was. Een sluitende exploitatie, waar we om vroegen, is gewoon onderdeel is van het proces van garantstellen van de gemeente. 

Het was weer een raadsvergadering met een ‘open debat’ zoals we dat zo mooi noemen. Goed luisteren naar de ander en op basis daarvan, en je eigen principes, je mening bepalen. Geen voorgekookte besluiten, maar discussies en schorsingen om even met elkaar de positie van de fractie te bepalen. Positief.

PrO-leden hebben volste vertrouwen in aanpak partij

PrO-leden hebben het volste vertrouwen in de aanpak van hun bestuur en fractie na het vertrek van wethouder Jan de Laat. Dat concluderen de bezoekers aan de ledenvergadering van PrO gisteravond, dinsdag 2 oktober. De goed bezochte avond had een informerend karakter. Leden, bestuur en fractie hebben met elkaar de ontstane situatie geanalyseerd, kritisch naar het eigen handelen gekeken en de procedure besproken die moet leiden tot de nieuwe wethouder.

Hoewel het vertrek van Jan wordt betreurd, hadden de bezoekers er het volste vertrouwen in dat de partij met een goede kandidaat zal komen om het breed gedragen raadsakkoord tot uitvoering te brengen.

Jean Coumans

Fractievoorzitter PrO
Mede namens de fractie en bestuur

Nieuwsbrief

Categorieën

december 2018
M D W D V Z Z
« nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Archief