Wethouder Jan de Laat legt functie neer

Wethouder Jan de Laat, die namens PrO in het college van Oisterwijk zit, heeft besloten zijn wethouderschap neer te leggen. Jan maakte sinds de verkiezingen deel uit van het college, in een raad zonder coalitie, waar ieder voorstel zijn eigen meerderheid dient te verwerven. De deelname van PrO aan dit nieuwe college leidde voor veel inwoners tot de verwachting dat er wezenlijk dingen zouden veranderen. Volgens eigen zeggen ervoer Jan bij deze zware opdracht te weinig steun en vertrouwen van zijn eigen politieke achterban, waardoor het voor hem onmogelijk werd om die veranderingen vorm te kunnen geven. Dat heeft hem tot dit besluit gebracht. Dat spijt ons, omdat we graag het gesprek met Jan gevoerd hadden om tot een oplossing gekomen.

We betreuren zijn beslissing, maar we respecteren die vanzelfsprekend. We waarderen Jan bijzonder, niet alleen als persoon, maar ook om zijn inhoudelijke kennis en gedegen werk. Het zal voor Jan ook als een persoonlijk verlies voelen. Onze partij, de raad en onze gemeente zullen het nu zonder deze aimabele vakman moeten doen.

PrO gaat zo snel mogelijk op zoek naar een vervanger, die het goede werk van Jan zal voortzetten. We proberen deze kandidaat op korte termijn aan de raad voor te stellen.

Jean Coumans
Fractievoorzitter PrO

Mede namens de fractie

 

PrO wil duidelijkheid over de financiële situatie van de Tiliander en Den Boogaard

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl. stond de bespreking van de jaarrekening 2017 op de agenda. AB stelde een vraag wat het bedrag betekent onder de post “Abonnementen”. De reactie van de portefeuillehouder was dat dit een voorschot was op de subsidiegelden van het 1e kwartaal 2018 voor de Stichting COM. Een hele vreemde manier om een dergelijk bedrag te verantwoorden in de jaarrekeningen daar de Raad niet over te informeren.

En daarom heeft PrO bijgaande vragen aan het college gesteld.

Aan : College gemeente Oisterwijk
Van : Fractie PrO
Betreft : artikel 34 vragen inzake Tiliander/Den Boogaard

 

Datum : 13 augustus 2018

 

Aanleiding

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl. stond de bespreking van de jaarrekening 2017 op de agenda. AB stelde een vraag wat het bedrag betekent onder de post “Abonnementen”. De reactie van de portefeuillehouder was dat dit een voorschot was op de subsidiegelden van het 1e kwartaal 2018 voor de Stichting COM.

Als PrO hebben wij hier een aantal vragen over.

 1. Is het een collegebesluit geweest om een voorschot op de subsidiegelden aan Stichting COM te verstrekken? Zo ja, kunt u aangeven in welke notulen we dit terug kunnen vinden?

 2. Wie heeft besloten om verantwoording van eerder verstrekte subsidiegelden onder de post “abonnementen” te plaatsen?

 3. Meer specifiek:
  – Is bij de vaststelling van de jaarrekening aan het college expliciet vermeld dat er een voorschot op het subsidie 2018  aan de Stichting COM is opgenomen in de jaarrekening 2017?
  – Is het voltallig college akkoord gegaan met de verantwoording van het voorschot aan de stichting COM onder de post Abonnementen?

 4. Wat is de overweging geweest om dit  onder de post “Abonnementen” op te nemen in de jaarrekening?

 5. Waarom is er niet voor gekozen om dit zichtbaar te laten zien in de jaarrekening?

 6. Is het een collegebesluit geweest om de Raad niet expliciet te informeren over het eerder verstrekken van subsidiegelden?

 7. Zo ja, wat is reden geweest om de Raad niet expliciet te informeren over deze nieuwe situatie?

 8. Was het college voornemens om uit zichzelf een toelichting te geven over de wijze waarop de post vooruitbetaalde subsidie in de jaarrekening op te nemen? En zo ja, wanneer wilde ze dit doen? Zo nee, waarom niet?

 9. Als het juist is dat de post gaat over vooruitbetaalde subsidiegelden, zijn de liquiditeitsproblemen dan nu opgelost?

 10. Heeft de gemeente nog eisen/randvoorwaarden gesteld bij de verstrekte gelden?
  Zo ja welke? 
  Zo nee, waarom niet?

 11. Zijn er nog meer gelden verstrekt aan de Tiliander en /of Den Boogaard waar de Raad niet over is geïnformeerd?

 12. Heeft de accountant tijdens de controle  nog vragen gesteld over de “vooruitbetaalde abonnementen”?

PrO blij met nieuw fietspad

PrO blij met nieuw fietspad

Het fietspad ten noorden van het spoor wordt uitgebreid en daar is PrO erg blij mee. Het nieuwe fietspad komt tussen de noordzijde station en de Gasthuisstraat. Fietsen is voor PrO erg belangrijk, daarom vinden wij het van essentieel belang dat er meer fietspad komt in Oisterwijk. Ook past dit in de PrO gedachte dat duurzaamheid voorop staat.

De andere politieke partijen staan ook positief ten opzichte van dit voorstel en daarom zijn wij blij dat we in het begin van de nieuwe periode al dit resultaat kunnen boeken. Het bijbehorende raadsvoorstel is besproken in de eerste commissievergaderingen van de nieuwe commissies.

Donderdag 28 juni werd het besproken in de raad. Namens PrO sprak Myrte Hesselberth: “PrO is blij met het plan tot uitbreiding van de fietsroute. Wij zijn voorstander van het prevaleren van langzaam verkeer boven auto’s. PrO denkt dat het vergroten van de fietsmogelijkheden en de veiligheid van de fiets- en voetpaden meer mensen aan zal zetten tot het laten staan van de auto”. Wel hebben we specifiek gevraagd goed naar het knelpunt bij de spoorwegovergang Heusdensebaan/Haarenseweg te kijken. De portefeuillehouder heeft toegezegd hier extra aandacht aan te besteden. Het voorstel werd door de hele raad gedragen.

Ruimte voor mens én natuur

Ruimte voor mens én natuur

Het tekort aan woningen in Oisterwijk blijft de gemoederen goed bezighouden. En terecht. Inmiddels staan er 200 inwoners op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Daarvan is bijna 60% op zoek naar een één of tweepersoons woning! Dit aantal loopt de komende jaren nog op. Om die reden is in het raadsakkoord ook afgesproken dat de woningbouw een impuls moet krijgen. Maar naast sociale huurwoningen moet er natuurlijk oog zijn voor al die andere categorieën die op zoek zijn naar een woning; mensen met een beperking, senioren, inwoners die net boven de sociale huurgrens zitten, enz.

Als PrO zijn we dan ook blij met de plannen die in snel tempo voor de Wingerd ontwikkeld worden: 11 tot 14 sociale huurwoningen, prachtig ingepast in de wijk, met daarnaast extra groen voor de wijk. Er was gisteravond dan ook algemene tevredenheid op de voorlichtingsavond voor de wijk.

Kritischer zijn we als PrO over de plannen voor de locatie ’Bosrand’. Het is geen gemeentelijke taak voor deze categorie inwoners te zorgen, wel gaat de gemeente over de uitvoering van de plannen en de randvoorwaarden.  De plannen zijn twee tot zes villa’s in een uiterst kwetsbaar gebied dat we ecologische verbindingszone noemen. Al in 2011 lag dit plan op tafel. Toentertijd ging het plan gepaard met veel zorg voor de natuur, waarbij het B-team (deskundige inwoners op natuurgebied uit de gemeente Oisterwijk) meesprak over de invulling van het plan. Ook was toen vastgelegd dat het gebied langs de Achterste Stroom toegankelijk zou blijven voor inwoners. En alle woningen zouden van elkaar gescheiden worden door een scheiding van palen en bosschages.

Tekst gaat verder onder foto

Kijken we naar het nieuwe plan, dan vervallen essentiële zaken voor PrO. Het kan niet zo zijn dat dit gebied wordt afgesloten voor andere inwoners ten behoeve van twee tot zes villa’s. PrO wil dan ook dat het openbaar toegankelijke pad gehandhaafd blijft. Ook wordt de betrokkenheid van het B-team in het nieuwe plan geschrapt. Wat is erop tegen om deskundige inwoners mee te laten praten over de invulling van de natuurwaarden in dit gebied? En natuurlijk hadden wij liever gezien dat de scheiding tussen de percelen zou voorkomen dat huizen bijna tegen elkaar aan worden gebouwd.

Als een gebied in een bestemmingsplan ‘ecologische verbindingszone’ als aanduiding heeft, moeten inwoners erop kunnen vertrouwen dat de gemeenteraad dit uiterst serieus neemt en goed meekijkt wat er in zo’n gebied gaat gebeuren. Dat de bebouwing van het voormalige hotel in een ander vorm terugkomt, kan in de ogen van PrO alleen onder strikte voorwaarden.

Nieuwsbrief

Categorieën

september 2018
M D W D V Z Z
« aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Archief