Raadsbreed akkoord in grote lijnen gereed

De vertegenwoordigers van de 5 Oisterwijkse politieke partijen hebben gisterenavond, onder leiding van informateur Piet de Kroon, in concept een raadsbreed akkoord afgerond. Hierin ligt vast hoe zij met elkaar, maar vooral ook met de inwoners willen samenwerken. Daarnaast hebben ze afspraken gemaakt over de belangrijkste maatschappelijke thema’s, vooral op hoofdlijnen.

De komende week worden de laatste puntjes op de i gezet en bespreken de vertegenwoordigers het raadsbreed akkoord met hun achterban.

Naar verwachting wordt het raadsbreed akkoord in de loop van volgende week openbaar gemaakt. De politieke partijen bespreken dit vervolgens in hun Algemene Ledenvergaderingen.

Denk mee over het raadsakkoord

De politieke partijen horen graag wat onze inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen van het raadsbreed akkoord vinden. Op 14 mei worden in Oisterwijk en in Moergestel bijeenkomsten georganiseerd om daarover in gesprek te gaan.

De raadsleden nodigen de inwoners en andere geïnteresseerden van harte uit om aan de bijeenkomsten deel te nemen om hun ideeën over het raadsbreed akkoord samen te bespreken.

Raadsvergadering 17 mei

Het raadsbreed akkoord wordt in de raadsvergadering van 17 mei door de gemeenteraad besproken.

Vergunningen intensieve veehouderij altijd ten onrechte verleend

Uitstoot geur dubbel zo groot als aangenomen, ammoniak een kwart groter dan aangenomen.

In de varkenshouderij zijn veel vergunningen voor de bouw of uitbreiding van stallen ten onrechte verleend. Uit recent onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt namelijk dat gecombineerde luchtwassers veel minder stank en ammoniak uit de stallen filteren dan waarmee tot nu toe gerekend werd. En juist die uitstoot van stank en ammoniak vormt al jaren de basis voor al of niet vergunningverlening.

Concreet wordt de geuruitstoot door de luchtwassers niet met 81%, zoals altijd was aangenomen, teruggebracht, maar slecht met 40%. Ook de ammoniak uitstoot is veel meer dan eerder uit Duitse onderzoeken bleek. De luchtwassers halen geen 85% ammoniak de lucht uit de stallen, maar slechts 59%.

PrO heeft bij de behandeling van de uitbreidingsverzoeken voor de megastal aan de Oisterwijksebaan aan de rand van het Westend al jaren aangekaart dat het rendement van de luchtwassers veel te hoog wordt ingeschat. Gevolg is dat alles op papier klopt, maar in de praktijk veel meer wordt uitgestoten met alle overlast van dien.

Inmiddels heeft naar aanleiding van de zeer verontrustende uitkomsten van het onderzoek spoedoverleg met alle Brabantse wethouders plaatsgevonden op het Provinciehuis. Ook de staatssecretaris heeft in een brief aan de Kamer melding gemaakt van de onthutsende resultaten. Zij kondigt aan de geurreductiepercentages aan te passen.

Pikant is dat in de Oisterwijkse situatie, nét voor het bekendmaken van de uitkomsten van het onderzoek, vergunning tot uitbreiding is verleend aan het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan. Deze vergunning is definitief. De staatssecretaris heeft al in haar brief aan de Kamer aangegeven dat een en ander geen gevolgen heeft voor het huidige vergunde of toegestane aantal dieren. Gevolg is dat nieuwe overlast wordt toegevoegd aan de bestaande situatie, omdat in de vergunning met onjuiste percentages is gerekend. Dat door de toenemende dieraantallen als gevolg van de nieuwe vergunning ook de ammoniakuitstoot aanzienlijk meer wordt dan was berekend, is zeer verontrustend. Immers, uit onderzoek is gebleken dat ammoniak een grote bijdrage levert aan het fijnstofprobleem in heel Oisterwijk.

Nu uit onderzoek blijkt dat al jaren onze wijk Het Westend veel meer belast wordt dan werd beweerd en daardoor een vergunning voor uitbreiding nog meer overlast aan wordt toegevoegd, vindt PrO dat de situatie echt onhoudbaar is. We kunnen de gezondheid van onze inwoners niet langer blijven opofferen. Het wordt hoog tijd voor een plan om dit knelpunt op te lossen.

Ruud van der Star
Namens fractie PrO

BewarenBewaren

Een vergunning met gebreken en overlast voor omwonenden, PrO stelt vragen over The Inside

Een vergunning met gebreken en overlast voor omwonenden, PrO stelt vragen over The Inside

Rondom The Inside zijn er nog veel onduidelijkheden, mede veroorzaakt door de gebrekkige vergunningverlening. PrO wil graag meer duidelijkheid en stelt daarom onderstaande vragen aan het college.

Vragen artikel 34 aan het College van Oisterwijk betreffende The Inside

Oisterwijk, 02 april 2018

Geacht college,

Op 17 januari heeft de hoorzitting van de bezwarencommissie plaatsgevonden inzake vergunningverlening aan The Inside voor het vestigen en exploiteren van een evenementenlocatie. Inmiddels heeft u het verslag kunnen bestuderen en kunnen constateren dat er aan de vergunningverlening de nodige gebreken kleven. Dat juist deze gebreken leiden tot aanzienlijke overlast voor de omwonenden is afgelopen zaterdag 24 maart tijdens een grootschalig evenement gebleken. Verschillende ernstige klachten hebben ons inmiddels bereikt.

Als PrO hebben wij de volgende vragen m.b.t. de gang van zaken rond The Inside.

1. Uit het advies van de bezwarencommissie blijkt dat een aanzienlijk deel van de klachten gegrond is verklaard. De commissie geeft u in overweging om te bezien of uw bestreden besluit in stand kan worden gehouden of volledig moet worden herroepen en vervangen door een nieuw besluit waarin aanvraag 5 alsnog wordt geweigerd.

PrO begrijpt dat u tijd nodig heeft om deze afweging te maken maar wil van het college weten wat u in de tussentijd gaat doen nu er zoveel gebreken blijken te zijn aan de door u verleende vergunning. Met andere woorden, mag het bedrijf van het College doorgaan op de omstreden vergunning?

2. Mocht u van mening zijn dat het bedrijf tijdens uw nader onderzoek door mag gaan op de omstreden vergunning, welke maatregelen denk het college dan te treffen om alle omissies die nu al tot ernstige overlast leiden te voorkomen?

3. Is het college niet naar de bewoners verplicht om zolang de verleende vergunning op zoveel onderdelen niet in orde is en het college besluit niet tot intrekking van de vergunning over te gaan, met onmiddellijke ingang het aantal evenementen te beperken om zo de buurt te ontlasten en ernstige overlast te voorkomen?

4. Is het college bekend met de ernstige klachten van omwonenden n.a.v. van het evenement van 24 maart en wat heeft het college n.a.v. deze klachten ondernomen?

5. Hoe denkt het college het door de bezwarencommissie geconstateerde probleem op te lossen dat parkeerwachters en beveiligers buiten het terrein van de evenementenlocatie geeft bevoegdheden hebben en dus niet kunnen optreden tegen wildparkeerders en overlast veroorzakers?

6. Hoe houdt het college concreet toezicht op de enige beperking die u in de vergunning heeft opgenomen, namelijk dat er niet meer dan 8 evenementen met 1000 per jaar mogen plaatsvinden?

Wij willen graag uitgesplitst antwoord op:
• hoe houdt u concreet toezicht op het maximaal aantal evenementen met 1000 bezoekers?
• Hoe controleert u concreet of niet meer dan het maximaal aantal kaarten wordt verkocht? Het is immers gebleken dat al twee keer via internet geconstateerd is dat men meer dan 1000 kaarten had verkocht.

Namens de fractie PrO,
Ruud van der Star

Bedankt!

Iedereen die gisteren op PrO stemde, bedankt!

Volgens de eerste tellingen komen we uit op 5 zetels, hetzelfde aantal als 4 jaar geleden. Dat geeft ons het vertrouwen dat we goed bezig zijn en zo door moeten gaan.

En natuurlijk willen we ook PGB feliciteren met de verkiezingsoverwinning. We kijken uit naar de nieuwe raadsperiode, waarin we ons weer inzetten voor samen, gezond, groen.

Jan de Laat
Lijsttrekker en fractievoorzitter PrO Oisterwijk

Nieuwsbrief

Categorieën

april 2018
M D W D V Z Z
« mrt    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Archief