Myrte Hesselberth, onze jongste kandidaat op de lijst (plek 6), wil graag de jongeren van Oisterwijk vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Maar wat wil deze doelgroep nu eigenlijk, wat verwachten zijn van de Oisterwijkse politiek? Je leest het hieronder, in het essay van Myrte.

Jeugd in Oisterwijk

Wat wil de jeugd in Oisterwijk nou eigenlijk? Feesten, drinken en herrie schoppen, dat is wat er meestal wordt gedacht vanuit de hogere bestuursorganen. Tuurlijk willen jongeren gezellig een pilsje kunnen pakken bij Koosje op de zaterdagavond maar dat is echt niet het enige wat de jeugd in Oisterwijk wil en dat is nu precies waar het probleem zit, de afstand tussen de politiek en de jeugd. De gemeente in Oisterwijk praat over de jongeren, alsof het een groep in de bevolking is waarover men beslissingen moet maken maar niet mee gepraat wordt. Ik denk dat dat juist iets is wat de jeugd wil in Oisterwijk, ze willen serieus genomen worden als zij ergens om vragen en ze willen graag mee kunnen tellen. Niet allemaal natuurlijk, bij sommigen gaan de zorgen niet verder dan hoeveel bier er nog koud staat, hoeveel flessen wijn er nog gehaald moet worden en wie de muziek regelt op het feest maar dat soort mensen bestaan er ook bij de oudere groep volwassenen. We moeten juist met de groep jongeren praten die wel serieuze veranderingen wil zien in Oisterwijk.

In onze samenleving zouden er veel initiatieven van jongeren komen als zij meer het gevoel zouden hebben serieus genomen te worden door de politiek en ik denk dat jongeren wensen hebben in Oisterwijk die er toe doen voor de gehele maatschappij. Ik ben van mening dat Oisterwijk zoveel profijt kan hebben van de inbreng van jongeren in ons dorp, want de dingen die de jongeren van nu willen zijn dingen die ook in de toekomst nog steeds gewaardeerd zullen worden door de inwoners van Oisterwijk.

Daarnaast denk ik ook dat er een concrete wens is vanuit de Oisterwijkse jeugd; de creatie van meer sociale huurwoningen. Jongeren die zich in Oisterwijk willen vestigen hebben niet de middelen om een dure koopwoning te financieren en daarvoor zijn sociale huurwoningen een erg goed alternatief. Echter moet daar dan natuurlijk wel voldoende aanbod in zijn. Jongeren trekken tegenwoordig weg uit het dorp, ze gaan studeren in een grote stad en blijven daar hangen en dat is natuurlijk niet wat de Oisterwijkse gemeente wil. De wens is om het wegtrekken van de jeugd zoveel mogelijk te beperken en jongeren hier te houden, anders raakt Oisterwijk op den duur uitgestorven en dat is uiteraard niet wat we willen met ons mooie dorp. Daarom is de bouw van sociale huurwoningen essentieel om de jeugd van Oisterwijk tevreden te houden en daarmee in Oisterwijk te houden.

Natuurlijk is ook de jeugdzorg een belangrijk punt om naar te kijken. Voor de jongeren is dit ook erg belangrijk. Zolang er goede jeugdzorg bestaat is het voor hen makkelijker om in de samenleving te participeren en dat is door iedereen gewenst. Daarom is het van degelijk belang dat de gemeente genoeg aandacht besteedt aan de realisatie van jeugdzorg van hoge kwaliteit waardoor iedereen in ons dorp er beter van wordt. Goede zorg draait om mensen en is voor de mensen om het voor hen beter te maken.

Uiteraard is het voor de jeugd ook van betekenis om goede uitgaansmogelijkheden te hebben. Tegenwoordig is Koosje ieder weekend open en is er ook regelmatig een gezellig feestje in Curnonsky genaamd “Theekransje”. Dit soort activiteiten zijn gewenst door de jeugd en ik denk dat het daarom ook van degelijk belang is dat de gemeente kijkt of er genoeg van dit soort activiteiten zijn voor de jeugd en daarom initiatieven van horeca gelegenheden serieus neemt om voldoende festiviteiten voor de jeugd te realiseren.

De jeugd heeft letterlijk de toekomst en daarom is het van essentieel belang dat de jongeren in onze prachtige gemeente serieus genomen worden en dat er niet over de jeugd gepraat wordt maar met de jeugd, net zoals met de oudere groep volwassenen in Oisterwijk gebeurt.