Op vrijdag 16 maart neemt Jean Coumans u mee, tijdens een fietstocht, langs allerlei belangrijke punten van ons programma. De fiets als vervoersmiddel is ook een belangrijk onderdeel van het verkiezingsprogramma. Ook Marius Rovers, voorzitter van D66 Oisterwijk wil meer ruimte voor de fiets. Hoe dit te bereiken? Lees het in onderstaand essay.

Ruimte voor de Fiets

Oisterwijk meest fiets vriendelijkste gemeente van Nederland, is de middellange termijn doelstelling van D66 in Oisterwijk.

Gezien de ligging van Oisterwijk in de Brabantse stedendriehoek (Tilburg-Den Bosch-Eindhoven) en de  parkachtige omgeving, is het vanuit milieuoogpunt, de lokale economie en de versterking van de recreatiefunctie een uiterst aantrekkelijk idee om de komende jaren stevig te investeren in alle faciliteiten rondom fietsen. De kern Moergestel heeft zich de afgelopen jaren al gemanifesteerd als fietsdorp en deze evenementen aanpak is de inspiratie geweest voor dit plan wat we graag naar de hele regio willen brengen met de gemeente Oisterwijk, de bekende parel in het groen, als naamgever en centrum van fiets inspiratie.

D66 Oisterwijk initieert dit voorstel, en hopelijk neemt de programcommissie van PrO dit voorstel over, D66 doet dit omdat dit ambitieuze onderwerp steun vraagt van:

 • De omliggende gemeenten     
 • De provincie 
 • De EU-fondsen en financiering.

D66 Oisterwijk zal PrO-Oisterwijk ondersteunen door zijn politieke netwerk in te zetten. Lokaal wordt het, wat ons betreft, een PrO voorstel.

De kern van de beleidsmaateregelen:     

 • Bredere fietspaden
 • Voorrang voor de fiets
 • Fiets verbinding met Tilburg-Den Bosch en Eindhoven optimaliseren.
 • Faciliteiten voor de fiets verbeteren. (Parkeren-opladen-verlichten-schuilen)     
 • Fietsevenementen faciliteren

Fietsen wordt steeds aangenamer door de brede beschikbaarheid van de elektrische fiets (e-bike), de sportievere fiets en de faciliteiten zoals fietspaden. De high speed e-bike (45km) maakt het bovendien steeds aantrekkelijker om het woon-werkverkeer via de fiets te doen. Het wielrennen als vrijetijdsbesteding beleeft een steeds grotere populariteit en de omgeving in Oisterwijk is prachtig om te fietsen en geniet gelukkig al een grote populariteit. D66 pleit ervoor om op die populariteit in te zetten.

Woon-Werk verkeer:

Meer mensen op de fiets voor een betere gezondheid en een beter milieu. Om dit te bereiken zijn er meerdere maatregelen nodig en is samenwerking met werkgevers in de regio zeer wenselijk.

 • Bredere fietspaden voor een scheiding tussen fietsverkeer (normaal en high speed)
 • Voorrang voor de fiets (zoveel mogelijk scheiding tussen fiets en auto, bij stoplichten detectie aanbrengen voor doorstroming). De fiets krijgt een hogere prioriteit dan de auto als er keuze moeten worden gemaakt.
 • Verlichte fietspaden (Roosegaarde fietspad)
 • Fietsverbindingen met de steden. (Initiatieven naar provincie en buurgemeenten)
 • Werkgevers verzoeken de juiste faciliteiten op de werkplek te creëren. (Veilig parkeren [een e- bikekost al gauw €1.500, een high speed bike 4.500 en zijn diefstal gevoelig], een oplaad mogelijkheid, een omkleedplek, financiële stimulering voor zover fiscaal mogelijk, etc.)

De Fractie van D66 In de Provinciale Staten heeft twee initiatieven in moties omgezet die zijn aangenomen door de Staten:

 • Acceptatie van de Speed Pedelec als Woon/Werk vervoermiddel en dit te faciliteren.
 • Extra gelden vanuit de provincie voor verbinding fietspaden tussen steden. (In November opening Tilburg-Waalwijk)

Naar school:

We willen graag een situatie creëren die het mogelijk maakt dat elk kind op de fiets naar school kan. Veilig, ook zonder begeleiding van de ouders. Dat vraagt veel onderzoek en is waarschijnlijk het meest gecompliceerde deel van dit plan maar zeer noodzakelijk en voorwaardelijk.

Scholen moeten de komst met de fiets stimuleren door het bieden van goede faciliteiten (zie woon-werk verkeer) en een beloningsvorm vinden voor leerlingen die per fiets komen. “Voorrang voor de fiets” is hierbij een belangrijk onderdeel om voor de veiligheid te zorgen die nodig is. Maak de fiets (en de voetganger) belangrijker dan de auto. Wij beseffen dat dit verkeersjuridisch een probleem is maar durf het aan om de omgeving van de school tussen 08.00 en 09.00 en van 12.00 tot 13.00 en van 15.30 tot 16.00 verkeersvrij te maken. Verboden voor auto’s en ander snelverkeer (Inclusief scooters en brommers).

Recreatie:

Er ligt een groot economisch belang voor de toekomst van Oisterwijk in de recreatie. De gemeente zet daar al op in maar wij zouden graag een stimulering zien door meerdere initiatieven:

 • Het maken van meerdere fietsroutes. (Gescheiden voor racefietsers, mountain bikes, recreanten)      Koppelen met fietsroutes in de regio (b.v. Loonse en Drunense Duinen)
 • Creëren van parkeerfaciliteiten aan de rand van Oisterwijk voorzien van oplaadpunten, toestaan van horeca, een fietswinkel of service punt, food en snack wagens, toiletfaciliteiten. (Groot Speyk?)
 • Overleg met Natuurmonumenten over zoveel mogelijk fietsruimte, gescheiden van de wandelroutes en met respect voor natuur (ook voor Mountain Bikes)
 • Hotel en bungalow faciliteiten uitbreiden voor vakantie, midweek en weekend fietsarrangementen

Fiets evenementen:

Oisterwijk moet een aantal fietsevenementen organiseren. Het initiatief hiervoor moet liggen bij de verenigingen, ondernemers. De gemeente dient ruimhartig om te gaan met vergunningen, faciliteren waar dit kan en reguleren wanneer het echt niet anders kan.

Lokale economie:

D66/PrO is ervan overtuigd dat bovengenoemde plan een grote stimulans is voor de lokale economie. Vele mensen uit Brabant zullen Oisterwijk bezoeken. Dit is positief voor het winkels en horeca, niet alleen in het centrum maar ook langs alle fietsroutes.

Een stimuleringsbeleid om meerdere activiteiten rondom fietsen naar Oisterwijk te krijgen zal sterk bijdragen aan het imago maar ook aan werkgelegenheid, wij denken daarbij aan;

 • Fiets assemblage
 • Ontwikkelingscentrum van fietsen en fiets accessoires.
 • Technische opleiding tot fietsmonteur (Lbo-Mbo)
 • Fiets experience center (https://defietser.nl/nl/landing/experience-center#/)

SolaRoad:

Een nieuwe ontwikkeling zijn de aanleg van de zgn. SolaRoad fietspaden. Dit zijn fietspaden die voorzien van zonnecellen en daardoor een forse bijdrage kunnen leveren aan een energie neutraal Oisterwijk. De kosten zijn hoog en de opbrengsten nog niet helemaal duidelijk maar er zijn positieve resultaten in Krommenie. Lijkt een prachtig experiment dat prima in Oisterwijk zou passen. 

Imago Oisterwijk:

Het imago van Oisterwijk als fietsvriendelijke gemeente zal sterk bijdragen aan de Positionering van Oisterwijk als “Parel in het Groen”. De bekendheid van Oisterwijk zal verder groeien en het imago ook op andere terreinen verbeteren. Een goede zaak voor Oisterwijk en zijn inwoners.

Kosten Baten Effecten:

Het CROW fietsberaad is een kenniscentrum voor het fietsbeleid. Alle aspecten voor fietsbeleid worden hier uitvoerig beschreven, bestudeerd en becommentarieert. De meest vragen worden hier behandeld en wij verwijzen graag naar deze site.

Facilitering:

De aanleg van fietspaden, verkeersmaatregelen en de aanleg en onderhoud van faciliteiten zal een forse investering vergen. Door het aanbrengen van fasering, het verzoeken om Europese subsidie, het aanspreken van het particuliere initiatief en het zoeken naar investeerders zal de haalbaarheid van dit ambitieuze plan mogelijk moeten worden gemaakt.

Marius Rovers
Voorzitter D66 Oisterwijk