Magda Peeters, nummer 22 op onze lijst, secretaris van PvdA, voorzitter van de Oisterwijkse Milieuvereniging, lid van het B-team en secretaris buurtmoestuin d’n Ekker. Magda is trots op onze mooie natuur, maar maakt zich zorgen. Lees er meer over in haar essay.

Bijdrage van de Oisterwijkse Milieuvereniging

Natuur en milieu gaan mij aan het hart. Bossen, vennen en de Kampina worden beheerd door Natuurmonumenten en Brabants Landschap, dat geeft een zekere mate van bescherming. Het buitengebied van Oisterwijk is natuurlijk meer dan deze parels, waarvan veel mensen genieten.

Toerisme

Toerisme in Oisterwijk heeft baat bij een aantal goede campings en vakantieparken. Laten we het huidige aanbod goed benutten maar oppassen met uitbreidingen. Permanente bewoning tegengaan, aanpakken en handhaven en niet alleen van de arbeidsmigranten.

Megastallen

Gelukkig wonen we niet in de Peel bijvoorbeeld in Deurne of  in de Kempen in Reusel, maar ook wij in Oisterwijk hebben onze megastallen. In Moergestel, in Molenakkers en ook in Heukelom, zijn boeren die hun gebouwen en aantallen dieren verder willen uitbreiden en ook met mestverwerkinginstallaties aan de gang willen. Voor de gezondheid van mensen en zeker ook voor de natuurgebieden geen goede ontwikkeling. Terecht dat omwonenden en ook de Oisterwijkse Milieuvereniging (OMV) zich zorgen maken. Het Bestemmingsplan Buitengebied is destijds door OMV (gesteund door de Brabantse Milieufederatie) en de Stichting behoud leefbaarheid Molenakkers tot bij de Raad van State aangevochten en gewonnen, daar zijn belangrijke aanpassingen uit voortgekomen. Dat neemt niet weg dat op dit moment toch weer een fikse uitbreiding is gepland aan de Oisterwijksebaan. De bewoners van het Westend en de OMV hebben bij de gemeente opnieuw een zienswijze ingediend. Het blijft een politiek spel tussen het economisch belang van de boer en het belang mens en natuur. Daarnaast is het evengoed onvoorstelbaar dat in het buitengebied op Kerkhoven zo’n groot kassencomplex is gebouwd.

Nieuwe landgoederen

De verstening van het buitengebied gaat maar door. Het fenomeen “nieuwe landgoederen” draagt zijn steentje(s) daaraan bij. De Provincie staat toe dat eigenaren van een perceel dat minimaal 10 hectaren groot is in het buitengebied mogen bouwen, mits ze aan natuurontwikkeling doen en een gedeelte daarvan voor het publiek toegankelijk maken. Dat laatste blijkt in de praktijk totaal niet te werken. Bij mijn weten zijn er ten minste 5 plannen in ontwikkeling, waarvan de landgoederen Rosephoeve en Laag-Heukelom in een vergevorderd stadium zijn.

Zandpaden

We hebben in Oisterwijk nog maar weinig zandpaden grenzend aan de bebouwde kom. Laten we daar zuinig op zijn en niet alles verharden. Vanuit het Westend door  de velden vanaf sportpark Den Donk over een onverhard pad naar Mie Pieters en daarna het Heukelommetje, fantastisch aangelegd door de Duurzaamheidsvallei. Of bijvoorbeeld van de Kerkhovensebaan tegenover de molen naar het wandelpad door de weilanden vlakbij Pannenschuur. De buurtmoestuin bij de Piet van Mijntjeshoeve kunt u dan niet missen. Samen tuinieren, op grond door de boer beschikbaar gesteld en met een subsidie van MIGO (Maatschappelijk innovatiefonds Gemeente Oisterwijk). Basisscholen en bewoners van Pannenschuur kunnen daarvan gratis genieten.

Bij alles waar ik trots op ben en bij alles waar ik me zorgen over maakt, voel ik me nog steeds het meeste thuis bij de politieke partij PRo.

Magda Peeters
Lid van PrO en secretaris van de PvdA, afd. Oisterwijk
Voorzitter Oisterwijkse Milieuvereniging (OMV)
Lid B-team en secretaris buurtmoestuin d’n Ekker