De fractie van PrO mag van haar leden het breedgedragen raadsakkoord gaan uitvoeren. Ook hebben de leden in meerderheid ingestemd met de collegesamenstelling. Dat is de uitkomst van de ledenvergadering van dinsdagavond 15 mei, in Wijkcentrum Pannenschuur. Met dit positieve advies steunen de leden de fractie, om vandaag (donderdag 17 mei) in de raad in te stemmen met zowel het akkoord als het voorstel voor de collegesamenstelling. 

Aan dit besluit van de leden ging een intensieve discussie vooraf in een drukbezochte vergadering. Leden waren kritisch over onderhandelingen achter gesloten deuren, de communicatie daaromheen en de kandidatuur van een wethouder van AB die men ziet als verliezende partij. Daarnaast was de samenwerking met AB in de vorige bestuursperiode soms moeizaam. Verder vindt een aantal leden het akkoord te algemeen gesteld. De leden herkennen te weinig van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma. De fractie denkt daar echter positiever over. De nieuwe manier van politiek bedrijven biedt juist meer mogelijkheden en geeft meer ruimte voor het realiseren van de idealen van PrO. Maar de fractie zal zelf zeer kritisch blijven op de resultaten die ze haalt en deze met haar leden gaan evalueren. In de uiteindelijke stemming sprak een ruime meerderheid zich uit voor akkoord en college.