Passies

Ik ben Wil de Kort. Ik heb drie passies die maken dat ik ook op 21 maart 2018 weer kandidaat raadslid ben voor PrO. Als eerste mijn fiets die ik dikwijls gebruik. Van fietsen word je fitter en gezonder en het is een duurzame manier van je verplaatsen.

En ook zie je een stuk van het mooie groen in Oisterwijk, mijn tweede passie. Net zoals voor veel inwoners van onze gemeente is die voor mij van heel veel belang. De bedreigingen vanuit het verkeer  met de uitstoot van fijnstof en de ammoniak vanuit de intensieve veeteelt moeten een halt toegeroepen worden.

En de derde passie komt voort uit mijn diepste overtuiging ” solidair uit overtuiging “. Voor mij is de belangrijkste drijfveer om me in te zetten voor de samenleving de overtuiging dat de overheid de mensen met minder mogelijkheden moet beschermen en ondersteunen.