Oisterwijk is mooi, maar kan nog veel mooier!

Veel mensen wonen met heel veel plezier in Oisterwijk. Ook komen er vele bezoekers voor één of meer dagen naar Oisterwijk. Toch zou Oisterwijk in mijn ogen mooier kunnen zijn, ook voor de inwoners die het minder goed hebben (16%).  Ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen in Oisterwijk. Er is teveel eenzaamheid en er zijn teveel inwoners met een inkomen onder het bestaansminimum.  Ook krijgt niet iedereen passende zorg of ondersteuning. Daar wil ik mij voor inzetten. Tenslotte zijn er teveel inwoners die overlast ervaren en hun gezondheid bedreigd zien door de intensieve veehouderij. Dat moet stoppen. Daarom kies ik voor ‘duurzame krimp’ van de veestapel.

Om de leefbaarheid en de uitstraling Oisterwijk te verbeteren, zullen we verstandige besluiten moeten nemen. Laten we ‘de kip met de gouden eieren’ niet slachten door alsmaar meer toeristen aan te trekken. Té is nooit goed! Daarom moeten we zuinig zijn op ons buitengebied, op de natuur in Oisterwijk en het groen in onze kernen. We moeten naar een kwaliteitsverbetering i.p.v. alsmaar groei.

Wat daarnaast belangrijk is, is dat ook de jeugd in Oisterwijk kan blijven wonen. We zullen onorthodoxe maatregelen moeten nemen om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen terug te dringen. Daarnaast is er veel behoefte aan betaalbare koopwoningen voor jongeren en senioren. Ik wil mij inzetten om hier hard aan te werken.

Tenslotte wil ik aandacht vragen voor het terugdringen van het autoverkeer in het centrum van Oisterwijk. We zullen initiatief nemen om het fietsverkeer en de voetgangers hier belangrijker te maken.