Hier zie je mij, Jean Coumans, no 4 op de lijst van PrO, op de Kampina. Ik ben blij en tegelijkertijd verdrietig. Blij omdat ik in een gemeente woon met zulke mooie natuur. En verdrietig om wat ik zie, of eigenlijk wat ik niet zie.

Op deze foto, genomen op de Kampina, zou je een mooi heideveld moeten zien liggen. Maar in plaats daarvan zie je gras. Want onze natuur in Oisterwijk verzuurt: de industriële veehouderij stoot op enorme schaal ammoniak uit, afkomstig van dierlijke mest. Die ammoniak verspreidt zich door de lucht en slaat neer in de omgeving als een soort bemesting. En onze heide en bossen kunnen daar niet tegen. De heide verdwijnt, die legt het af tegen het gras, zoals je op de foto kunt zien. En overal in onze bossen groeien brandnetels en bramen als gevolg van die verzuring.

De industriële veehouderij is dus niet alleen een bron van stank en een gevaar voor onze gezondheid, het verpest ook onze kwetsbare natuur. Daarom willen wij bij PrO een omslag maken naar duurzame landbouw. Een evenwicht vinden tussen mens, natuur en economie. Want zo kan het niet langer. Daar zet ik me voor in, daar zet PrO zich voor in!