Oisterwijk is een gemeente waar zeker de afgelopen jaren veel gekeken is naar ons imago naar buiten toe. Oisterwijk moest aantrekkelijker zijn voor de ondernemer en de toerist. Maar worden de eigen inwoners niet een beetje vergeten? De gemeente moet er vooral zijn voor de eigen inwoners.

Zorg dat iedereen die in de gemeente opgroeit er ook kan blijven wonen. Het is zo dat in onze gemeente veel minder sociale huurwoningen zijn dan gemiddeld. Dat betekent, als je toevallig net wat minder inkomen hebt, je lang moet wachten op een passende sociale huurwoning, of – waar in veel gevallen voor gekozen wordt – gaan wonen in een van de plaatsen om ons heen, met meer aanbod. Ook als je net wel de mogelijkheid hebt een eigen woning te kopen krijg je in naburige gemeenten meer huis voor je geld. Dat vind ik heel jammer, laat Oisterwijk er weer zijn voor iedereen en niet voor de rijkere.

Als fietser merk ik dat er vaak meer ruimte is voor de autoverkeer dan voor langzaam verkeer. We  zorgen eerst dat de auto overal goed kan komen en op de tweede plaats komen de voetgangers en de fietsers. Dat moet andersom! Het verkeer kan veel veiliger in Oisterwijk. In mijn ideaalbeeld zou je binnen de dorpen altijd sneller op de plaats van bestemming moeten zijn met de fiets dan met de auto. Zorg voor goede en veilige fietsroutes. Hiernaast moet je met de auto overal kunnen komen, maar soms moet je daarvoor een stukje om rijden.

De afgelopen vier jaar nam ik voor PrO deel aan de commissie ruimtelijke zaken. Regelmatig heb ik me gestoord aan de manier waarop inwoners geconfronteerd werden met min of meer vaststaande besluiten, zonder hier vooraf in gehoord te zijn. De inwoners zijn de belangrijkste belanghebbenden in hun eigen woonomgeving en daarom neem je hen ook serieus. Bij een idee, plan of ontwikkeling ga je vooraf in gesprek met de omwonenden en moet de input van de inwoners in de planvorming worden meegenomen.

Ik ben opgegroeid in Oisterwijk maar ben tijdens mijn studie naar Breda verhuist om via Tilburg weer terug te keren in Oisterwijk waar ik aan de rand van het centrum woon. Altijd ben ik maatschappelijk actief gebleven in Oisterwijk onder andere bij de kano vereniging.