In de raadsvergadering van 15 november kregen AB en PrO de andere partijen niet mee om van Oisterwijk een Kinderpardon-gemeente te maken. De inwoners hebben wel van zich laten horen. Meer dan 100 inwoners van de gemeente Oisterwijk hebben namelijk hun handtekening gezet onder een verzoek aan burgemeester Hans Janssen om Oisterwijk Kinderpardon gemeente te maken.
Algemeen Belang en PrO willen daarvoor alle participanten bedanken!

Samen met De Goede Zaak en Defence For Children onderzoeken wij nu welke concrete vervolgstappen er nog meer nodig zijn om van onze gemeente een Kinderpardon-gemeente te maken. Uiteraard houden we je daarvan op de hoogte. Heb je nog niet getekend, maar wil je dat wel graag? Dat kan via www.actie.degoedezaak.org/petitions/kinderpardongemeente-oisterwijk.

Mocht je verder mee willen praten over dit thema, neem dan contact met ons op via social media of per e-mail. We maken dan graag een afspraak om er samen over te praten.

Namens fracties AB en PrO,

Inge van Beers
imjvanbeers@live.nl
&
Christel Heus
christelheuspro@gmail.com