Het uitgangspunt van PrO is dat we mensen in nood helpen. Mensen uit crisisgebieden of die vervolgd worden vanwege hun politieke standpunten, hun geloof, hun sexuele geaardheid. Die mensen vangen we op in ons AZC totdat ze een verblijfsvergunning hebben. Zo doe je dat als beschaafde samenleving. Daarom wil PrO het AZC open houden. En alleenstaande minderjarige vreemdelingen, AMV’ers, horen daar bij: ook deze jongeren verdienen een kans op een veilig leven.

AZC Oisterwijk

Nu hebben we in Oisterwijk last van jonge vreemdelingen die uit veilige landen komen, hier asiel aanvragen zonder daar een echte kans op te maken. Deze jongeren gaan de procedure in, maar zorgen gedurende hun procedure voor overlast in het dorp en op het AZC zelf. Dat is inmiddels algemeen bekend, ook bij COA, gemeente en de IND.

De andere politieke partijen in Oisterwijk willen deze overlast oplossen door AMV’ers helemaal te verbieden, maar PrO, net als fractie De Laat en PGB, gelooft niet in die botte bijl. Daarmee maak je een grote groep slachtoffer van een kleine groep overlastplegers.

Wel willen we dat gemeente, COA en IND samen overleggen hoe ze kunnen voorkomen dat deze overlastgevende ‘veilige landers’ zoals ze wel genoemd worden, in ons AZC komen. Dat vinden we een voorwaarde voor een nieuw contract tussen gemeente en COA. Met een stok achter de deur: doen het COA en de IND niet voldoende hun best, dan kan het college de overeenkomst openbreken. Die exit-mogelijkheid moet in het nieuwe contract worden opgenomen. Maar vooralsnog mag van ons het AZC openblijven.