Zoals velen weten gaat PrO de komende periode een nieuwe vorm van politiek voeren. We kiezen bewust voor een breed raadsakkoord in plaats van een traditioneel coalitie akkoord. In het volgende ROB rapport kunt u lezen wat nieuwe vormen van politiek omvatten en hoe deze in verschillende vormen tot uiting kunnen komen.

In het raadsakkoord in Oisterwijk komen inderdaad geen duidelijke punten terug waar we de komende tijd naartoe gaan werken. Dit is precies de essentie van een raadsakkoord; we hebben afgesproken met de andere partijen dat wij over deze onderwerpen, die voor ieder belangrijk zijn, inhoudelijk het debat gaan voeren in de commissie- en raadsvergaderingen. Er is dus geen van tevoren dichtgetimmerd coalitieakkoord waarbij de stemverhoudingen in de raad steeds hetzelfde blijven.

Er gaan wisselende meerderheden ontstaan. De ene keer zullen we met de ene partij onze mening delen en de andere keer met de andere partij. Het raadsprogramma is niet hetzelfde als ons partijprogramma. Belangrijke thema’s komen wel terug in het raadsprogramma maar in het debat zal ons partijprogramma altijd de leidraad zijn. Het raadsprogramma is verbindend voor alle partijen op thema niveau. Daar waar overeenstemming is, is er wel een concreet resultaat, maar dat is uiteraard op niet alle thema’s mogelijk, omdat partijen nu eenmaal van mening verschillen. In die situaties gaan we in de raad het debat met elkaar aan.

Wij zijn er van overtuigd dat wij op deze manier onze idealen het beste kunnen realiseren en inwoners meer ruimte kunnen bieden om mee te doen. Voor meer informatie kunt u onderstaand rapport lezen.