Bovenstaande oproep steunen wij van harte.

In onze dorpen zijn gebouwen nodig waar de harmonie, het toneel en de koren op kunnen treden. Ook voor de intocht en de optredens van St. Nicolaas, de activiteiten rond carnaval is het nodig om te kunnen beschikken over een grotere accommodatie.

Want net zoals de wijkcentra, de sportvelden en het zwembad horen de cultuurcentra bij de basisstructuur aan voorzieningen. Naast het feit dat veel mensen daar hun plezier aan beleven hebben deze voorzieningen ook een ontmoetingsfunctie. Daarmee dragen ze bij aan de samenhang in onze gemeenschap. En die samenhang is heel belangrijk. Vandaar ook dat ook PrO een groot voorstander is van deze voorzieningen.

Voor ons betekent dit dat als eerste lokale initiatieven en organisaties een plek moeten blijven vinden binnen de muren van Den Boogaard (en ook Tiliander). Dat betekent ook dat PrO nadrukkelijk Den Boogaard open wil houden.

De afgelopen maanden bereiken ons echter vanuit beide centra signalen dat er minder plaats is voor lokale initiatieven of, zoals nu bij Den Boogaard het geval is, lokale initiatieven zich er niet meer thuis voelen. Wij maken ons daar ernstige zorgen over.

Personele keuzes van de stichting COM drijven een wig tussen de lokale initiatieven en Den Boogaard. Dat vinden wij niet passen bij de doelstelling van de lokale culturele motor. Daarom moet Den Boogaard teruggegeven worden aan de Moergestelse samenleving! PrO ondersteunt de oproep om de cultuur centra van, door en voor de inwoners te laten zijn.

PrO denkt graag mee over oplossingen.