Te vaak is het de afgelopen jaren gebeurd. Inwoners stellen vragen aan het College van burgemeester en wethouders of vragen ergens te handhaven en raken vervolgens teleurgesteld omdat er in hun ogen niet op de juiste wijze wordt gereageerd. Ook raadsleden hebben die ervaring.

Als PrO stelden wij en wijkbewoners talloze vragen over de intensieve veehouderij aan de Oisterwijksebaan, maar nog steeds is onduidelijk op welke wijze de gemeente meekijkt bij de mestverwerking, dieraantallen, werking van de luchtwasser, enz. Waarom worden inwoners en raad niet regelmatig bijgepraat over de gemeentelijk activiteiten?

Ook rondom The Inside geen openheid. Nadat de bezwarencommissie zeer duidelijk heeft aangegeven dat de vergunning veel te ruim is en er echt een aantal zaken niet kloppen is het akelig stil geworden. Termijnen waarop vragen van buurtbewoners beantwoord moeten worden zijn inmiddels verstreken en kosten de gemeenschap per dag geld, omdat het college dagelijks een steeds hoger oplopende boete moet betalen. Ook hier werden vragen van PrO onjuist afgedaan. Er blijkt wel degelijk een uitgebreid onderzoek van de omgevingsdienst te liggen waarin een behoorlijke geluidsoverschrijding wordt geconstateerd. Maar er is niet gehandhaafd en de raad is onjuist geïnformeerd. Sterker nog, de weinige beperkingen die in de vergunning staan, zoals maximaal 8 grote feesten per jaar,  zegt het college niet te kunnen controleren.

Ook bij de verkoop van de oude gymzaal aan de Nicolaas van Eschstraat liepen we vast, omdat we niet de juiste antwoorden kregen. Pas na uitgebreid dossieronderzoek door PrO kwam boven water dat hier minimaal € 450.000,- is weggegooid door het vorige college.

En wat dacht u van het terrassenbeleid? Twee jaar geleden nieuwe regels vastgesteld, maar nog steeds is er niks gebeurd. Bij navraag bij ondernemers geven ze aan niks te veranderen, zolang er niet gehandhaafd wordt.

Het roer moet daarom om. Er moet transparantie komen en inwoners moeten serieus antwoord krijgen. Omdat het bij een aantal zaken om handhaving gaat en dit de portefeuille van de burgemeester is, vroeg PrO hem in de laatste raadsvergadering ook een cultuuromslag te maken, net zoals de nieuwe wethouders hebben toegezegd en inwoners en raad serieus te informeren.

We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Ruud van der Star

Namens de fractie PrO