Foto: Marijke Brocken

Naast ons verkiezingsprogramma vindt u een essay-boek met allerlei informatieve en persoonlijke verhalen, geschreven door inwoners van de gemeente Oisterwijk. De komende dagen komen deze essays voorbij op onze site.

Vandaag leest u het verhaal van Frans Kapteijns.

De Oisterwijkse Natuur

Hoe staat het nu met die natuur in Oisterwijk. Het is net als bij gehakt: half om half. Om te beginnen zijn veel  planten- en diersoorten in Nederland sinds 1950 sterk achteruitgegaan.  Aan de andere kant is het ook duidelijk dat sinds 1995 veel inheemse soorten vooruit zijn gegaan of niet meer achteruit.
Positieve geluiden dus, maar in Brabant gaat het eigenlijk nog steeds niet zo goed met de natuur, het water en het milieu. Vooral geluidshinder komt steeds vaker in beeld, namelijk 6.300 Brabanders hebben daarover geklaagd. Tevens staat wateroverlast hoog op de lijst van de klachten. In 2017 is bijvoorbeeld 0,8 procent van Brabant getroffen door wateroverlast.

Daarnaast staat ook in Brabant de natuur onder druk door vernietiging van leefgebied, vermesting (megastallen), verdroging en klimaatverandering. Vooral het stikstofgehalte (stikstofdeken) wat boven Brabant en dus Oisterwijk hangt is nog steeds te hoog. Dit is zeer goed te zien in de Oisterwijkse bossen en op de Kampina, want het pijpenstrootje, een grassoort, wordt in die natuurgebieden steeds dominanter. Daarnaast hebben we in onze Oisterwijkse omgeving veel last van soorten als Japanse duizendknoop, reuzenbereklauw, de buxusmot, schildpadden, zonnebaarzen en andere door de mens weggegooide dieren en planten.

Maar waar ik me het meest zorgen over maak, is de verdroging, opwarming door de burgers en wateroverlast door diezelfde burgers. Steeds meer mensen gaan hun tuinen verstenen waardoor water niet meer de grond in kan zakken en dus verdwijnt in de riolering. Dat geeft dan meteen twee grote problemen: a) water verdwijnt zeer snel en de omgeving, ook de natuur, wordt direct een stuk droger en b) door al dat water dat wegvloeit via de riolering ontstaat er een druk op die riolering met als gevolg wateroverlast.

Een ander gevolg is, dat door die verstening de temperatuur in onze gemeente stijgt en daardoor water nog meer verdwijnt door verdamping. Aan dit grootse probleem doet op dit moment onze gemeente nauwelijks iets, terwijl andere gemeentes daar keihard mee aan de slag zijn gegaan. Gelukkig zijn er burgers en partijen, die zich daar wel zorgen om maken. Hierdoor is onder andere onze mooie De Lind niet versteend. De komende jaren zullen we echter binnen onze gemeente harder aan de slag moeten gaan om te zorgen dat Oisterwijk een mooie maar ook leefbare gemeente blijft en dus is aanpak van de verstening ‘kei’hard nodig.

Frans Kapteijns

Vrijwillige boswachter Natuurmonumenten

Voorzitter B-team Oisterwijk