Gisteren zagen we deze tweet voorbij komen:

Voor ons reden om onderstaande vragen te stellen aan het college van B&W.

Geacht college,

Op 15 januari 2018 nam PrO kennis van het bericht dat de heer Schalkwijk plaatste op Twitter over de brief die de gemeente Oisterwijk stuurde over de beëindiging van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

PrO verzoekt het college de volgende vragen te beantwoorden:

  • Bent u het met ons eens dat de timing, inhoud van de boodschap en de wijze van communiceren in deze situatie ongepast zijn?
  • Kunt u uitleg geven hoe het kan gebeuren dat op deze ongevoelige, kille wijze is gecommuniceerd richting betrokken inwoners?
  • Kunt u aangeven welke acties het college heeft ondernomen/gaat ondernemen richting betrokken inwoners?
  • Kunt u uitleg geven hoe het wel mogelijk is om binnen 2 weken een brief te sturen waarin het college voorzieningen in het kader van de Wmo beëindigt, terwijl het blijkbaar niet mogelijk is om bij meldingen of aanvragen binnen twee weken een ontvangstbevestiging te sturen met een contactpersoon voor de afhandeling van zaken?

Met vriendelijke groet,
 namens de fractie PrO,

Jan de Laat
fractievoorzitter